/
/
/
ETİKETLER-TUTAMAKLAR-ANINDA 3B
ETİKETLER-TUTAMAKLAR-ANINDA 3B
1.ETİKETLER (Labels)
Farklı elemanları birbirinden ayırmaya yardım eder. Örnek olarak, Süpür (Sweep) komutu uygulanırken profil ve yolu birbirinden ayırır. Ekranda, kutu içinde yazılı olarak görüntülenir. Şekil 1ve Şekil 2 de etiketler görülmektedir.
Etiketler, komutlar uygulanırken eleman seçildiğinde kendiliğinden meydana gelir. Pah atma gibi bazı komutlarda ölçüler etiket üzerinden de değiştirilebilir. Komular anlatılırken bu konu hatırlatılacaktır.

 
                Şekil 1:Etiketler                                              Şekil 2:Etiket

2. TUTAMAKLAR (Handles)
Parça modelleri oluşturulurken, Ekstrüzyon İle Katı Oluşturma (Extrude) komutunun uygulanmasında kendiliğinden meydana gelen yön oklarına tutamak denir. Bu okların uçlarından sürüklenerek dinamik şekilde parça boyutlandırılır (Şekil 3 ve Şekil 4). Tutamakların birinci tarafında bir ok, ikinci tarafında iki ok bulunur.

   
                 Şekil 3:Tutamak                                       Şekil  4:Tutamak

3.ANINDA 3B (Instant 3D) 
Parça veya Montaj’ da model geometrisi sürüklenerek oluşturulurken görüntülenen tutamak ve cetvele denir (Şekil 5).  Unsurlar (Features) araç çubuğu üzerindedir.
Objeler seçildiğinde üzerinde oluşan tutamaktan tutulup sürüklendiğinde ne kadar hareket edildiği dinamik olarak cetvel üzerinden takip edilir (Şekil 6).

 
     Şekil 5:Cetvel ve tutamak                    Şekil 6:Cetvel üzerindeki ölçü

 

SPONSORLAR