/
/
/
ÖZELLİK YÖNETİCİSİ (Property Manager)
ÖZELLİK YÖNETİCİSİ (Property Manager)
Objeler oluşturulurken çizim ekranının sol tarafında görüntülenen panelin Property Manager  sekmesinde görünür (Şekil 1). Burada çizim seçenekleri ve çizimle ilgili düzenlemeler yapılır. Özellik yöneticisinde her objenin kendine özel düzenleme yerleri bulunur. Obje çizimlerinde kendilerine ait olan özellik yöneticisi açıklanacaktır. Düzenlemeler yapıldıktan sonra özellik yöneticisindeki  düğmesine tıklanarak işlem bitirilir. Yeri gelmişken hatırlatalım çizilen objelerin ölçüsü ve konumu sabitlenmeli veya ölçülendirilmelidir.


                                           Şekil  1:Özellik Yöneticisi ve bölümleri

Önceden oluşturulmuş objeler seçildiğinde de yine Özellik Yöneticisi görüntülenir (Şekil 2). Burada objelere ilişki (bağıntı) verilebilir. Ölçüsü ve açısı değiştirilebilir. Bir çok özellikleri değiştirilebilir. Düzenlemeler yapıldıktan sonra özellik yöneticisindeki  düğmesine tıklanarak değişiklikler gerçekleştirilir.


                                Şekil 2:Özellik yöneticisinin düzenleme kısımları

Önemli Not: Dikdörgen, Daire, Çokgen, Elips gibi kapalı objelerin içi boyanmış şekilde ekrana gelmektedir. Bu durum her zaman istenmez. Bunu önlemek için aşağıdaki işlemler yapılır:
  ♦ Menü Çubuğu’ ndan Araçlar  üzerine tıklanır (Şekil 3).
  ♦ Görüntülenen menüden Çizim Ayarları üzerine tıklanır. Yine görüntülenen menüden Gölgeli Çizim Konturları komutu seçilir. Açıksa kapatılır ve kapalı objelerin içi boş görünür.


                Şekil 3:”Menü Çubuğu” ve “Gölgeli Çizim Konturları” komutu

 
SPONSORLAR