/
/
/
KLAVYE KISA YOL TUŞLARI (Keyboard Shotcuts)
KLAVYE KISA YOL TUŞLARI (Keyboard Shotcuts)
1.TANITIM
Klavye ile çalışırken bir veya daha fazla tuşa aynı anda basılırsa komutlar çalıştırılır ve komutlara ait menü ve diyalog kutuları açılır. Mouse kullanmak istemeyenler bu kısa yolları ezberlemesi gerekir. Bazı komutlar menüye girmeden açılabilir. Örneğin Ctrl+N tuşlarına birlikte basılırsa yeni bir çizim dosyası açılır. Hemen şunu belirtelim. Kısa yollar işlemleri hızlandırır. Kullanılması zorunlu değildir. Çünkü komutların, araç çubuklarında veya menülerde birkaç yerde giriş yerleri vardır.
Sayılı tuş bileşenleri kullanırken klavyedeki harflerin üzerindeki sayı tuşlarını kullanınız.

2.KISAYOL TUŞLARI ve TUŞ BİLEŞENLERİ
Kısa yol tuşlarının listesi ve görevleri aşağıda verilmiştir.
Yön Ok Tuşları …………………. Yatay ve dikey döndürme
Sift + Yön Ok Tuşları ………….. Yatay veya dikey 90 derece döndürme
Alt + Sol veya Sağ Ok Tuşları..  Saat yönü veya saatin ters yönünde döndürme
Ctrl + Ok tuşları ………………..  Modelin ekranda kaydırılması (Pan)
Z ………………………………….. Küçültme (Zoom in)
Shift +Z ………………………….. Büyültme (Zoom Out)
F ………………………………….. Ekrana sığacak şekilde büyütür (Zoom to Fit)  
Ctrl + Shift + Z …………………. Bir önceki görünüm (Previous View)
Spacebar ……………………….. Görünüm seçme menüsü (View Orientation menü)
Ctrl + 1 ……..……………………  Ön görünüş (Front View)
Ctrl + 2 ……..……………………  Arka görünüş (Back View)
Ctrl + 3 ……..……………………  Sol yan görünüş (Left View)
Ctrl + 4 ……..……………………  Sağ yan görünüş (Right View)
Ctrl + 5 ……..……………………  Üst görünüş (Top View)
Ctrl + 6 ……..……………………  Alt görünüş (Bottom View)
Ctrl + 7 ……..……………………  İzometrik görünüş (Isometric View)
E ………………………………….  Kenar seçim filtresi (Filter Edges)
V ………………………………….  Köşe seçim filtresi (Filter Vertices)
X ………………………………….  Yüzey seçim filtresi (Filter Faces)
F5 ………………………………… Seç.Filtreleri araç çubuğu görüntüleme veya kaldırma.
F6 ………………………………… Seçme Filtrelerini açma veya kapama.
Ctrl + N …………………………   Yeni Dosya Açma (New SolidWorks document)
Ctrl + O ………………………….  Mevcut dosyayı açma (Open document)
Ctrl + W …………………………. Web Klasöründen Aç (Open From Web Folder)
Ctrl + D ...................................... Parçadan Çizim Yap (Make Drawing from Part)
Ctrl + A ………………………….. Tümünü Seç (Select All)
Ctrl + S …………………………...Kaydet (Save)
Ctrl + P …………………………...Yazdır (Print)
F1 ………………………………… Yardım Menüsünü Açma (Help)
F2 ………………………………… Özellik Yöneticisindeki Seçilmiş Bir öğenin İsmini Değiştirme
Ctrl + B ………………………….. Modeli Yeniden İnşa Etme (Rebuild)
Ctrl + Q ………………………….. Modeli Güçlü Olarak Yeniden İnşa Etme
Ctrl + R ………………………….. Ekranı Yeniden Çiz (Redraw)
Ctrl + Tab ……………………….. Açık iki dosya arasında geçiş yapma
A………………………………….. Doğrudan Yaya/Yaydan doğruya geçme
Ctrl + Z ………………………….. Geri Al (Undo)
Ctrl + X  …………………………..Kes (Cut)
Ctrl + C …………………………..Kopyala (Copy)
Ctrl + V ………………………….. Yapıştır (Paste)
Delete …………………………….Sil
Ctrl + F6 ………………………… Bir Sonraki Pencere (Next Vindow)
Ctrl + F4 ………………………….Pencereyi Kapat (Close Window)
…………………………………. Kısayol çubuğunu açar (Shortcut Bar)
Alt + 0176 .................................. Sayıların sağ üst köşesine derece işareti º yerleştirilir  
Alt + 0216 .................................. Sayıların önüne çap işareti ø yerleştirilir
Alt + 0181 .................................  µ sembolünü yerleştirir

SPONSORLAR