/
/
/
DATUM UNSURU (Datum Feature)
DATUM UNSURU (Datum Feature)
DATUM UNSURU YERLEŞTİRME
Şekil ve konum toleransları verilirken referans alınacak nokta veya elemanları göstermek için kullanılır. Datum unsuru yerleştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanılır:
1.Detaylandırma (Annotation) araç çubuğu üzerindeki Datum Unsuru (Datum Feature)komut düğmesine tıklanır veya Ekle Menü►DetaylandırmalarDatum Unsuru Sembolü… (Insert MenuAnnotations Datum Feature Symbol…)  yoluyla komut çalıştırılır.
2. Datum Unsuru
(Datum Feature) isimli özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1). Özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:


                                      Şekil 1:”Datum Unsuru” Özellik yöneticisi             

  ♦ Etiket Ayarları (Label Settings) bölümünde  referans yüzeye konulacak harf  belirlenir. Sıraya göre harf verme işlemini program otomatik yapar.
  
 Lider (Leader) bölümünde kılavuz çizgisinin ucuna yerleşecek üçgenin şekli belirlenir.    düğmesine tıklanırsa referans çizgisi Şekil 2’ deki gibi görünür. Belgenin stilini kullan (Use document style) onay kutusu temizlenirse hemen altındaki üçgen şekillerinden biri seçilir.
  
 Lider Stili (Leader Style) ve Çerçeve Stili (Frame Style) bölümlerindeki düzenlemeler daha önce anlatıldığı gibidir.
  
 Ayarlar yapıldıktan sonra önce içi dolu üçgenin yerleştirileceği yere tıklanır ve hemen ardından sembolün yerleştirileceği yer tıklanır.
  
 Diyalog kutusundaki Tamam (OK) düğmesine tıklanarak  işlem tamamlanır. Şekil 3’ de örnek uygulama görülmektedir.

 
        Şekil 2:Durum Unsurları                    Şekil 3:Örnek uygulama

 

SPONSORLAR