/
/
/
AÇILI TAM KESİT ve YARIM KESİT
AÇILI TAM KESİT ve YARIM KESİT
  1. AÇILI DÖNDÜRÜLMÜŞ TAM KESİT
  Şekil 1’ de katı modeli verilmiş parçanın ön görünüşü Şekil 2’ de görüldüğü gibi çizilir. Bu parçanın yapılabilmesi için sol görünüşe ihtiyaç vardır. Çünkü parçanın genişlik değerleri ve kulakların yerleri yan görünüş de belli olacaktır.

  
            Şekil 1:Katı model resim                                   Şekil 2:Ön görünüş

  Şekil 3’ deki ön görünüşte görüldüğü gibi kesit düzlemi açılı alınmıştır. Daha öncede anlatıldığı gibi kesit düzlem çizgileri uçları kalın noktalı kesik çizgidir. Kesit düzlemi merkezde  yön değiştirmiştir. Yön değiştirdiği yerlerde kalın çizgi çizilmiştir.


                  Şekil 3:"Açılı Kesit Düzlemi" çizgisi ve alınmış kesit

  Sol alt kısımdaki kulağın doğru ve anlaşılır çizilmişi için dikey eksene kadar döndürüldüğü kabul edilip yan görünüşe o şekilde taşınmıştır. Yan görünüş de kesit düzleminin geçtiği dolu yerler taranmış boş yerler taranmamıştır. Dolu yerler 45 derece açılı sürekli ince çizgilerle taranmıştır.

  2. YARIM KESİT
  Simetrik parçaların dörtte birinin hayali olarak kesilip atılmasıyla alınan kesite Yarım Kesit denir. Yarım kesitte görünüşün yarısı kesit yarısı dıştan görünüş olarak çizilir. Şekil 4’ de görüldüğü gibi kesit düzlem çizgisinin bir ucuna bakış yönünü gösteren ok konulur. Diğer ucu harflendirilir fakat ok konulmaz. Görünmeyen kenarlar için gerekmiyorsa kesik çizgi kullanılmaz.


                                      Şekil 4:"Yarım Kesit" alma örneği

  Not: Kalınlığı az olan ince parçalar boyanarak taranırlar
 

SPONSORLAR