/
/
/
KOPARILMIŞ ve BÖLGESEL KESİT
KOPARILMIŞ ve BÖLGESEL KESİT
  1. KOPARILMIŞ (Kısmi) KESİT
  Parça üzerinde küçük ayrıntılar için sınırları serbest el çizgisiyle çizilen kesite koparılmış diğer adıyla kısmi kesit denir.
  Kesit sınırları düzgün olmadığından koparılmış izlenimi vermektedir. Bu kesitte kesit düzlemi ve çizgisi kullanılmaz.
  Tam ve yarım kesitlerin alınmasına ihtiyaç duyulmayan yerlerde kullanılır. Mil üzerindeki kama kanalları, yine milin ucundaki punta delikleri gibi örnekler verilebilir.


                                     Şekil 1:Mil üzerinde koparılmış kesit örnekleri

  Şekil 1’ de bir mil parçası üzerinde koparılmış (kısmi) kesit örnekleri görülmektedir. Kesit düzleminin sınırları sürekli ince serbest el çizgisidir. Mil üzerinde üç yerde kesit alınmıştır. Teknik Resim kuralı gereği bir parça üzerindeki tüm kesitler aynı yönde ve aynı aralıkta taranırlar. Taramalarda iki çizgi arasındaki uzaklık göz kararı alınır. 

  2. BÖLGESEL KESİT
  Büyük iş parçalarında bir bölüm kesit düzlemi gösterilerek kesit alınabilir. Bu kesite bölgesel kesit denir. Parçanın bir kısmının kesiti alındığı için kesit alınan sınırlar serbest el çizgisiyle veya zikzak çizgiyle sınırlandırılırlar. Şekil 2 ve Şekil 3’ de bölgesel kesit uygulamaları görülmektedir.

  
                  Şekil 2:Bölgesel kesit                                    Şekil 3:Bölgesel kesit örneği

 

SPONSORLAR