/
/
/
MONTAJ RESİMLERİNDE KESİT
MONTAJ RESİMLERİNDE KESİT
  1. MONTAJ RESİMLERİNDE KESİT
  Çok sayıda parçanın birleştirilmesiyle elde edilen resme montaj resmi denir. Montaj resimleri parçaların takılış yerlerini ve görevlerini belirtir. Şekil 1’ de 6 parçadan meydana gelmiş bir montaj resmi görülmektedir. Burada 1, 2 ve 3 numaralı parçalar birbirine komşu ve kesitleri alınmıştır.


                         Şekil 1:”Torna Resim Sehpası” montaj resmi

  Montaj Resim’ lerinde kesit alındığında aşağıdaki genel kurallar uygulanır:
  1. Birbirine komşu parçalar ters yönde taranırlar. 1 numaralı parça 45˚ eğimde taranmış ve tarama çizgileri aralıkları 3 mm cıvarında alınmıştır. 2 ve 5 numaralı parçalar 135˚ eğimde taranmış ve tarama çizgileri aralıkları 1.5-2 mm cıvarında alınmıştır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Küçük parçalar sık büyük parçalar biraz daha seyrek taranırlar.
  2. Kesit düzlemi üzerinden geçmesine rağmen piyasadan hazır alınan standart parçalar kesit alınmazlar. Şekil 1’ deki montajı meydana getiren 3 numaralı Rondela, 4 numaralı Altı Köşe Başlı Cıvata ve 6 numaralı Kelebek Somun taranmamıştır.
  3. Aynı parçada birden fazla bölgede kesit alındıysa aynı yönde ve ayanı aralıkta taranırlar.

  2. BOYUNA (Uzunlamasına) KESİLMEYEN MAKİNE ELELEMANLARI
  Aşağıdaki standart makine elemanları üzerlerinden kesit düzlemi geçmesine rağmen boyuna kesitleri alınmaz. Gerektiğinde enine kesit alınırlar. Şekil 2’ de bir montaj resminde bazı kesit alınmayan parçalar görülmektedir.
  ♦ Rulmanlı Yataklar’ ın rulmanları (5)
  
♦ Pimler ve Pernolar
  
♦ Kamalar ve Cıvatalar (4).
  
♦  Somunlar (1) ve Perçinler
  
♦ Kasnak Kolları ve Zincir Baklaları
  
♦ Rondelalar (2) ve Miller (3).


                        Şekil 2: Bir montaj resminde kesilmeyen parçalar

  3.AÇILI PARÇALARIN TARANMASI
  Normal parçaların taranmasında 45˚ veya 135˚ tarama açısı kullanılmakta olduğunu daha önceki konularda anlatmıştık. Bazen açılı parçaların taranması gerekebilir. Bunun için şu açıda olacak diye bir standart yok. Burada dikkate alınacak husus taramanın parçanın kenarlarına paralel olmamasıdır. Şekil 3’ de değişik açılarda tarama görülmektedir.


                                 Şekil 3:Değişik açılarda tarama

  

SPONSORLAR