/
/
/
PROFİL KESİTLER
PROFİL KESİTLER
  1.YERİNDE DÖNDÜRÜLMÜŞ PROFİL KESİT
  Uzunluğu boyunca profili kesiti değişmeyen parçaların eksenine dik olarak alınan kesite profil kesit denir. Miller, profil demirler, kasnak kolları ve buna benzer parçalar örnek olarak verilebilir. Şekil 1’ de Z şeklindeki profil demirin normal ön görünüşü ve kesit alınmış sol yan görünüşü görülmektedir.


  
                             Şekil 1:Z şeklindeki profil demirin normal görünüşleri

  Yerden kazanmak için parçanın kesit görünüşü, ön görünüş üzerine 90 derece döndürülerek çizilirse buna yerinde döndürülmüş profil kesit denir ve çizimi için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
  1. Profili değişmeyen parçaların ön görünüşü uzun kenar dikkate alınarak çizilir (Şekil 2).


                  Şekil 2:Profil demirin ön görünüşü

  2. Profil kesit, ön görünüş üzerine 90 derece döndürülerek sürekli ince çizgilerle çizilir ve ölçülendirilir (Şekil 3).


               Şekil 3:Yerinde döndürülmüş kesit

  2. TAŞINMIŞ PROFİL KESİT
  Profil kesitler, kesit düzlemi gösterilerek ayrı bir yere çizilebilir. Burada sadece kesit alınan profil kısmı gösterilir. Şekil 4’ de yan görünüş olarak taşınmış profil kesit görülmektedir.


                              Şekil 4:Taşınmış profil kesit

  Şekil 5’ de Mil üzerinde bulunan kama kanalı ve kamalar için iki ayrı taşınmış profil kesit görünüş alındığı görülmektedir. Hemen hatırlatalım kesit alındığında kesinlikle taranmalıdır. Ayrıca bir parça üzerinde çok sayıda kesit alındıysa hepsi aynı yönde ve açıda olmalıdır.


                                             Şekil 5:Taşınmış profil kesitler

SPONSORLAR