/
/
/
BOOLEAN (3d Objeler Arasında Yapılan İşlemler)
BOOLEAN (3d Objeler Arasında Yapılan İşlemler)
   SUBTRACTION (Çıkarma)
    1.TANITIM
    3D katı model objeleri birbirinden çıkarmak için kullanılan bir komuttur. Boolean Subtract  komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel►Geometry►Compound Objects►Object Type ►Boolean ►Subtraction

     ♦ Create menu ►Compound ►Boolean ►Subtraction

    2.3D OBJELERİ  BİRBİRİNDEN ÇIKARMA
    3D objeleri birbirinden çıkarmak için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. 3D objeler oluşturulur ve ana obje yani kalacak obje seçilir
(Şekil 1). Şeklimizde, kutu ana obje, dişli çark çıkarılacak objedir.
    2. Komut  panelinin altındaki Operation
(Oparasyon-İşlem) bölümünden  Subtraction [A-B] (A’ dan B’ yi Çıkarma) seçeneği seçilir (Şekil 2). Burada A kalacak obje B çıkarılacak objedir. Eğer Subtraction (B-A) seçeneği seçilirse birinci seçilecek obje çıkarılacak (B),  ikinci seçilecek obje (A) kalacak objedir.

  
                           Şekil 1: Objeler                                 Şekil 2:Operasyonlar          

     3. Komut  panelinin altındaki Pick Boolean (Boleni Tıkla) (Şekil 3) bölümünden  Pick Operand B düğmesine tıklanır ve dişli çark seçilerek çıkarılır. Şekil  4’ de çıkarma işleminin sonucu görülmektedir.

  
        
Şekil 3:Pick Boolean                      Şekil 4:Çıkarma sonucu                     

   UNION (Birleştrme)
    1.TANITIM
    3D katı model objeleri birleştirmek için kullanılan bir komuttur. Birleştirilen objeler ana objelerin rengini alır. Boolean Union  aracına aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel ► Geometry ►Compound Objects ►Object Type ►Boolean ►Union

     ♦ Create menu ►Compound ►Boolean ►Union

     2.3D OBJELERİ  BİRLEŞTİRME
     3D objeleri birleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 3D objeler oluşturulur ve ana obje seçilir. Şeklimizde, kutu ana obje, dişli çark birleştirilecek objedir
(Şekil 5).
     2. Ana obje olarak kutu seçilir ve komut  panelinin altındaki Operation (Oparasyon-İşlem) bölümünden  Union  (Birleştirme) seçeneği seçilir.
     3. Komut  panelinin altındaki Pick Boolean
(Boleni Tıkla) bölümünden  Pick Operand B düğmesine tıklanır ve dişliçark seçilerek kutuyla birleştirilir. Şekil 6’ da birleştirme işleminin sonucu görülmektedir. Başka objelerde birleştirilecekse komut aynen tekrarlanır.

   
      Şekil 5:Birleştirilecek objeler                   Şekil 6:Birleştirilme sonucu

 

    INTERSECTION (Kesişim - Arakesit)
     1.TANITIM
     Intersection komutuyla kesişen 2 katı model objenin ortak yerleri yani kesişimi elde edilir. Boolean Intersection  komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Create panel ►Geometry ►Compound ►Objects ► Object Type►Boolean ►Intersection

      ♦ Create menu ►Compound►Boolean ►Intersection

     2.OBJELERİN KESİŞİMİNİ ELDE ETME
     3D objelerin kesişimini  elde etmek için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 3D objeler oluşturulur ve objelerden biri seçilir. Biz kutuyu seçtik
(Şekil 7).
     2. Boolean Intersection  komutuna ulaşılır.
     3. Komut  panelinin altındaki Operation
(İşlem) bölümünden  Intersection  seçeneği seçilir.
     4. Komut  panelinin altındaki Pick Boolean
(Boleni Tıkla) bölümünden  Pick Operand B düğmesine tıklanır ve dişliçark seçilerek işlem tamamlanır (Şekil 8).

  
                    Şekil 7:Objeler                                      Şekil 8:Kesişim sonucu                   

   CUT (Kesme)
    1.TANITIM
     Cut aracı, kesişen 2 katı model objenin birisinin üzerinde diğerinin değdiği bölgeyi keser. İşlemin daha iyi görünmesi için ekran ismi üzerine sağ tıklanır ve komut listesinden Edged Faces (Kenarlanmış Yüzeyler) seçilir veya F4 tuşuna basılır. Boolean Cut  komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel ►Geometry ►Compound Objects ►Object Type ►Boolean ►Cut
     ♦ Create menu ►Compound ► Boolean ►Cut

    2.OBJELERİ KESME
    3D objeleri kesmek  için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 3D objeler oluşturulur ve objelerden biri seçilir. Biz kutuyu seçtik
(Şekil 9).
     2. Boolean►Cut  komut aracına ulaşılır.
     3. Komut  panelinin altındaki Operation
(İşlem) bölümünden  Cut (Kes) seçeneği seçilir. Refine alt seçeneği seçilir (Şekil 10).

 
                        Şekil 9:Objeler                               Şekil 10:Operasyonlar    

    4. Komut  panelinin altındaki Pick Boolean (Boleni Tıkla) bölümünden  Pick Operand B düğmesine tıklanır ve dişli çark seçilerek işlem tamamlanır. B objesi A objesi üzerinde segment ekler ve Mesh Select  komutuyla  seçilebilir fakat Segment’ ler ayrılamaz (Şekil 11).


            Şekil 11:Segment                                  Şekil 12:”Split” uygulaması

     5. Split (Ayrık) alt seçeneği seçilirse  B objesi A objesi üzerinde segment ekler. Obje üzerine sağ tıklanır. Convert  To ►Convert to Editable Poly  üzerine tıklanır. Polygon alt objesiyle yüzey seçilebilir ve Move aracıyla taşınabilir (Şekil 12).
     6. Remove Inside alt seçeneği seçilirse  B objesinin  A objesi üzerinde değdiği yerleri keser ve kesilen yeri tamamen siler. Shell aracı kullanılarak duvar kalınlığı verilebilir.
     7. Remove Outside alt seçeneği seçilirse  B objesinin  A objesi üzerinde değdiği yerler kalır ve diğer  yerleri tamamen siler. Shell aracı kullanılarak duvar kalınlığı verilebilir.

 

SPONSORLAR