/
/
/
ÇİM YAPIMI (Scatter İle)
ÇİM YAPIMI (Scatter İle)
   ÇİM YAPIMI (Scatter)

    1.ARAZİ ve ÇİM OBJESİNİN HAZIRLANMASI
    1. Arazinin hazırlanması için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Top
(Üst) ekranına Plane (Düzlem) komutuyla Length:250, Width:250 ve Segment sayıları 25 olan bir düzlem çizelim (Şekil 1).

 
                Şekil  1:Arazi olacak düzlem                                  Şekil 2:Arazi objesi

       ♦  Noise komutuyla arazi objesine biraz dalgalı şekil verelim (Şekil  2).
       ♦ UVW  Map komutunun Planar seçeneği seçilir.
     2. Çim objesini oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Çim için Perspective ekranında Cylinder komutuyla
Şekil 3’ deki parametrelerde bir silindir çizelim.
       ♦ Taper komutuyla eğim vererek üst tarafı sivri hale getirelim ve Bend komutuyla 25 derece kadar bükelim
(Şekil 4).

  
      Şekil  3:Parametreler           Şekil 4                                  Şekil  5:Çim

    2.ÇİM OBJESİNİN ARAZİ OBJESİNE DAĞITILMASI
    Çim objesini arazi objesine dağıtmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Çim objesi seçilir. Scatter komut düğmesine tıklanır.
    2. Pick Distribution Object
(Dağıtma Objesine Tıklayın) bölümünde  Pick Distribution Object  komut düğmesine tıklanır ve hemen ardından arazi objesi seçilir. Çim objesi arazi objesinin üzerine yerleşir.
    3. Scatter Objects
(Dağıtıcı Objeleri) bölümündeki Distribution alt bölümünde Use Distribution Object (Dağıtma Objesi Kullan) seçeneği seçilir.
    4. Source Object Parameters
(Kaynak Obje Parametreleri) alt bölümünde Dublicate (Aynısını Kopyalama) kısmına yerleştirilecek çim obje sayısı olarak 4000 girelim. Bilgisayarınız kuvvetli ise daha fazla yazabilirsiniz. Render yapılarak sonuç görülür (Şekil  5).
     
 Not: Aynı metot kullanılarak  3D objelere de uygulanabilir. Dağıtma  her yöne yapılır. 

 

SPONSORLAR