CONNECT (Bağlama)
   CONNECT (Bağlama)

    1.TANITIM
    2 adet 3D katı model objeyi birbirine bağlamak için kullanılan bağımsız bir komuttur. Connect  komut aracına aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel ►Geometry ►Compound Objects ►Connect

    ♦ Create menu►Compound ►Connect

    2.3D OBJELERİ  BİRBİRLERİNE BAĞLAMA
    3D objeleri birbirlerine bağlamak için aşağıdaki yol takip edilir:
     1. 3D objeler oluşturulur
(Şekil 1).  Şekilde görüldüğü gibi bir yarım küre ve bir tam kürenin arasını birleştireceğiz.
     2. Yarım küreyi seçelim. Üzerine sağ tıklayalım. Görüntülenen dörtlü menüden Convert  to►Convert  to  Editable Poly komutunu seçelim.
     3. Polygon  seçme yoluyla kürenin üst tarafındaki yüzeyleri seçelim ve klavyeden Delete tuşuna basarak silelim. Aynı şekilde diğer kürenin alt tarafındaki yüzeyleri seçelim ve silelim. Silinen yüzeyler birbirinin karşısında olmalıdır
(Şekil 2).

 
 Şekil  1:Bağlanacak objeler    Şekil 2:Silinmiş yüzeyler                

    4. Objelerden  biri seçilir.
    5. Create panel ►Geometry ►Compound Object ►Object Type ►Connect  aracına ulaşılır. Pick Operand bölümünden Pick Operand düğmesine tıklanır
(Şekil 3).
    6. İkinci obje seçilir ve iki obje delik kısımlarından birleştirilir (Şekil  4).

     
    
Şekil 3:Pick Operand               Şekil  4:Birleştirme işlemi                    

     7. Parameters bölümünün Interpolation (Eklenti) alt bölümündeki Segments kısmına bağlantı yerinin bölüntü sayısı girilir (Şekil 5). Tension (Gerilim) kısmına bağlantı yerinin iç bükey veya dış bükey şekilde olması için değer girilir. Normal değerler iç bükey, - (eksi) değerler dış bükey olur. Şekil  6’ da iç bükey bağlantı yeri görülmektedir.


           Şekil 5:Ayarlar                  Şekil 6:İç bükey bağlantı

    8.Smoothing (Yumuşatma) alt bölümünde bölüntüler arasında yumuşatma yapılır. Bridge onay kutusu işaretlenirse bağlantı kısmı yumuşatılır.  Ends onay kutusu işaretlenirse bağlantı kısmının objelerle birleştiği yerler yumuşatılır (Şekil 7).  Şekil  8’ de program içinden alınmış başka bir uygulama örneği görülmektedir.

  
   Şekil 7:Yumuşatma                  Şekil  8:Fincan ve sapının birleştirilmesi 

            

SPONSORLAR