/
/
/
SCATTER (Dağıtıcı)
SCATTER (Dağıtıcı)
   SCATTER (Dağıtıcı)

    1.TANITIM
    Scatter, bir çeşit kopyalama komutudur. Seçilmiş bir objeyi bir yüzey üzerine veya küre gibi hacmi olan bir obje üzerine dağıtarak dizer. Bir arazi üzerine çim, bitki gibi objelerin dağıtılması gibi. Scatter komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Create panel ►Geometry ►Compound Objects ►Object Type ►Scatter

    ♦ Create menu ►Compound ►Scatter

    2.OBJELERİN HAZIRLANMASI
    Dağıtımın yapılması için aşağıdaki sıra takip edilir.
    1.Arazi için Plane komutuyla
Şekil  1’ deki parametrelerde bir düzlem oluşturalım. Noise komutuyla yüzeyi dalgalandıralım. FFD 4x4x4 komutuyla bazı yerleri daha da kabartarak tepecik haline getirelim. MeshSmooth komutuyla arazi yüzeyini biraz daha yumuşatalım (Şekil 2).

    
      Şekil  1:Parametreler                              Şekil  2:Arazi                               Şekil  3:Bitki

     2. Create ►Gometry►AEC Extended ►Folyage ►Society Garic bitkisini seçelim ve ekranda herhangi bir yere tıklayarak yerleştirelim (Şekil  3). Parameters bölümünde Height kısmına yükseklik değeri girilir.

    3.BİTKİNİN YÜZEYE DAĞITILMASI
    Scatter komutunun uygulanabilmesi için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Bitki objesi seçilir.
     2. Create  panel ►Geometry ►Compound Objects ►Object Type  yoluyla Scatter komutuna ulaşılır. Komutla ilgili ayar menüleri ekranın sağ tarafına yerleşir.
     3. Pick Distribution Object (Dağıtma Objesine Tıklayın) bölümünde
(Şekil 4)  Pick Distribution Object  komut düğmesine tıklanır ve hemen ardından arazi objesi seçilir. Bitki arazi objesinin üzerine yerleşir (Şekil 5).


     Şekil  4:Komut düğmesi                          Şekil  5:Bitki ve arazi objeleri

    4. Scatter Objects (Dağıtıcı Objeleri) bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Distribution alt bölümünde Use Distribution Object
(Dağıtma Objesi Kullan) seçeneği seçilir (Şekil  6).

         
               Şekil  6:Seçenekler                    Şekil 7:Obje sayısı                  

      ♦ Source Object Parameters (Kaynak Obje Parametreleri) alt bölümünde Dublicate (Aynısını Kopyalama) kısmına yerleştirilecek obje sayısı girilir (Şekil  7). Kaynak obje verilen sayı kadar arazi objesi üzerine dağıtılır (Şekil  8).

   
                    Şekil  8:Kopyalanmış objeler

      ♦ Distribution Object Parameter (Dağıtma Objesi Parametreleri) alt bölümünde (Şekil  9) kaynak objenin arazi objesine dik yerleşmesi için Perpendicular (Dik) onay kutusu işaretli olmalıdır.
      ♦ Distribute Using
(Dağıtım Şeklinin Kullanımı) kısmından dağıtma seçeneği seçilir. All Vertices (Tüm Köşeler) seçeneği seçilirse kaynak obje tüm köşelere yerleşir (Şekil  10). Bu durum bilgisayarı oldukça yavaşlatabilir veya kilitleyebilir. Bunun olmaması için köşe sayısı azaltılır. Diğer seçeneklerin etkilerini deneyerek görünüz.  

  
    Şekil 9:Seçenekler                   Şekil 10:Tüm köşelere yerleştirilmiş bitki objesi

 

SPONSORLAR