/
/
/
ARCHIVE (Arşiv Oluşturma)
ARCHIVE (Arşiv Oluşturma)
    ARCHIVE (Arşiv Oluşturma)
   
1.TANITIM
     Çalışılan 3ds Max sahne çalışması, program dışından alınan kaplama resimleriyle beraber kaydedilir ve *.zip formatında sıkıştırır.  Başka bilgisayarlarda her şeyiyle beraber açılır. Aksi halde dışardan alınan kaplamalar başka bilgisayarda kayıtlı değilse dosyalar kaplamasız açılır.  Archive (Arşiv) komutuna aşağıdaki yoldan girilir:
     ♦ Application menu    ►Save As    Archive   yoluyla komuta ulaşılır.

    2.DOSYALARI ARŞİVLEME
    Ekrandaki kaplanmış  objeleri  (Şekil 1) arşivlemek için aşağıdaki sıra takip edilir:      


                                          Şekil 1:Program dışından kaplanmış objeler

     Archive  komutu aktif yapıldıktan sonra File Archive (Dosya Arşivle) isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 2).


                                               Şekil  2:”File Archive” diyalog kutusu

     1. Save in (Konum) kısmından sıkıştırılmış dosyanın kaydedileceği sürücü veya klasöre ulaşılır.
     2. File Name
(Dosya Adı) kısmına sıkıştırılacak dosyanın ismi yazılır. Biz DENEME diyelim.
     3. Save as type
(Kayıt türü)  kısmından, sıkıştırma dosya uzantısı seçilir.
     4. Save
(Kaydet) düğmesine tıklanarak işlem bitirilir.
     5. Sıkıştırılmış (*.zip) dosyayı
(Şekil  3) açmak için bilgisayar da uygun program kurulmuş olması gerekir. Sıkıştırılmış dosya üzerine çift tıklanır. Uygun adımlar atılarak zipli dosya aynı isimde bir klasör oluşturularak açılır.


     Şekil 3

     6. Oluşturulan bu klasörün içerisine kaplamalar ve max dosyası otomatik kaydedilir (Şekil 4)
     7. Malzeme klasörü açıldığı zaman obje üzerinde kullanılan tüm kaplamalar listelenir.


                                       Şekil 4:Malzeme klasörü ve Max dosyası

 

SPONSORLAR