/
/
/
EXPORT (Dosya İhraç Etme)
EXPORT (Dosya İhraç Etme)
   EXPORT (Dosya İhraç Etme)
    
1. TANITIM
    Export komutu, ekranda çalışılan 3ds  Max dosyasının, başka programlarda açılabilmesi için o programların formatında kaydedebilmek için kullanılır. Komuta aşağıdaki yoldan girilir:
    ♦ Application menu   ► Export    ►Export   yoluyla komuta girilir.

    2.DOSYA İHRAC ETME
    Export komutu çalıştırıldığında Select File to Export isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  1).  Diyalog kutusunda aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Save in
(Konum) kısmından yeni tür dosyanın kaydedileceği klasöre ulaşılır.
    2. File name
(Dosya adı) kısmına yeni dosyanın ismi yazılır. 
    3. Save as type
(Kaydetme tipi) kısmından, programlara göre dosya uzantısı seçilir. Örnek olarak en çok kullanılan çizim programlarından AutoCAD [*DWG]’ yi seçtik. AutoCAD programının dosya uzantısı DWG’ dir. Bunun gibi her programın dosya uzantısı vardır.

                                          Şekil  1:”Select File to Export” diyalog kutusu

    4.  Save (Kaydet)  komut düğmesine tıklanır. Export  to AutoCAD File isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil  2)
    5. Export  to AutoCAD File (AutoCAD Dosyasına İhraç Et) isimli diyalog kutusunda gerekiyorsa aşağıdaki işlemler yapılır:
      ♦  Export version kısmından AutoCAD versiyonu seçilir.
      ♦ Entire Scene seçeneği seçilirse tüm ekran ihraç edilir. Selected Objects seçilirse sadece seçilmiş objeler ihraç edilir.
      ♦ OK düğmesine tıklanarak işlem bitirilir.

   
           Şekil  2:Dosya ihracı diyalog kutusu                      

SPONSORLAR