/
/
/
SAVE AS (Farklı Kaydet)
SAVE AS (Farklı Kaydet)
   SAVE AS (Farklı Kaydet)

     Aynı dosyanın başka bir isimde kopyasını çıkarmak için kullanılır. Aynı özellikte yeni bir çizim dosyasına başlanacaksa bu komutla dosyanın yeni dosya ismiyle kopyası alınır. Çizilmiş resim silinir ve yeni çizime başlanır. Bu işlemle tekrar ayar yapma ihtiyacı olmaz. Komuta aşağıdaki yoldan girilir ve çalıştırılır.

     ♦ Application menu    ►Save  As    Save As   yoluyla komuta ulaşılır.
    Komut verildikten sonra Save File As isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1). Burada yapılan düzenlemeler Save komutunda anlatıldığı gibidir.


                                    Şekil 1:"Save File As" diyalog kutusu     

 

SPONSORLAR