/
/
/
MERGE (Birleştirme)
MERGE (Birleştirme)
   MERGE (Birleştirme)
    1.TANITIM
    Merge komutu, farklı 3ds Max dosyaları içinden istediğimiz bir objeyi, güncel çalışılan dosya içine getirmekte kullanılır. Bu komut sayesinde benzer çizimler bir defa çizilir ve sınırsız sayıda kopyası alınarak kullanılır. Bu da çalışanlara zaman kazandırır. Objeler birden fazla parçaya sahipse grup yapılması işleri kolaylaştırır.
    Komuta aşağıdaki yoldan girilir:
     ♦ Application menu  ►Import   Merge  yoluyla komuta girilir.

    2.OBJELERİ  BİRLEŞTİRME
    Merge komutu çalıştırıldığında Merge File (Dosya Birleştir) isimli diyalog kutusu karşımıza gelir (Şekil 1).
    Merge File diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    1. Look in (Konum) kısmından, daha önceden objenin kaydedildiği dosyanın klasörüne ulaşılır. Orta kısımdaki boşlukta daha önceden oluşturulmuş dosyalar listelenir. İlgili dosya seçilir ve ismi File name (Dosya adı) kısmında görüntülenir. 
    2. Files of type (Dosya türü) kısmından dosya uzantısı 3ds Max [*.max] seçilir.


                                                 Şekil  1:”Merge File” diyalog kutusu

    3. Open (Aç) komutu verilir. Merge isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 2).
    4. Merge diyalog kutusunun sol tarafındaki büyük boşlukta, seçilen dosyanın  tüm bileşenleri (Parçaları) listelenmektedir. Bu bileşenlerden istenilenler Ctrl tuşuna basılarak tek tek seçilir. OK düğmesine tıklanarak seçilen bileşenler güncel dosyaya aktarılır.


                                             Şekil 2:”Merge” diyalog kutusu

    5. All (Hepsi-Tamamı) düğmesine tıklanırsa tüm bileşenler seçilir. Diyalog kutusunun sağ tarafındaki List Types bölümünde görüntüleme kategorileri listesi yer almaktadır. İşareti kaldırılan kategoriler sol taraftaki listede görüntülenmezler.
    6. Yerleştirilen objeler ileride anlatacağımız Transform (Taşıma) araçlarıyla istenilen yere konumlandırılır.


 

SPONSORLAR