NEW (Yeni)
   NEW (Yeni)
   1.TANITIM   
    Yeni bir max dosyası açmak için kullanılan bir komuttur. Bir önceki çalışmada kullanılan ayarlar burada da kullanılır. Bu ayarlar Viewport Configuration, Snap Settings, Material Editor, Background Image gibi olabilir. Komuta aşağıdaki yollardan girilir.
     ♦ Quick Access menu ► New Scene   yoluyla komuta ulaşılır.
     ♦ Keyboard ►Ctrl + N tuşlarına birlikte basılarak komut çalıştırılır.
     ♦ 
Application  menu    ► New

    2. YENİ “3DS MAX” DOSYASI AÇMA
    New (Yeni) komutu çalıştırıldığında New Scene (Yeni Sahne) isimli bir diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1). Ekranın tamamen temizlenmesi isteniyorsa New All (Hepsi Yeni) seçeneği seçilir ve OK (Tamam) düğmesine tıklanarak yeni 3ds Max dosyası açılır.


        Şekil  1:”New Scene” diyalog kutusu 

    Güncel bir dosyada çalışılırken New komutu verilirse sahnenin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soran bir ikaz mesajı ekrana gelir (Şekil 2).
    1. Save (Kaydet) düğmesine tıklanırsa çalışma dosyasından kaydedilerek çıkılır.
    2. Don’t  Save
(Kaydetme) düğmesine tıklanırsa dosyadan kaydedilmeden çıkılır.
    3. Cancel
(İptal) düğmesine tıklanırsa çalışma dosyasından çıkılmaz ve aynı dosya üzerinde çalışmaya devam edilir.


                           Şekil 2:İkaz  mesajı

 

SPONSORLAR