/
/
/
HACİM HESAPLAMA (Massprop)
HACİM HESAPLAMA (Massprop)
    MASSPROP (Hacim Hesaplama)
    1.TANITIM
    3D katı model parçaların hacimlerini ve 2D bölgelerin alanlarını hesaplamakta kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden MASSPROP yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
       Command: MASSPROP

    ♦ Tools Menu ► Inquary Region Mass Properties  
       (Araçlar Menüsü
Sorgulama  Bölge Hacim Özellikleri)
    ♦ Inquary Toolbar
 Massprop           (Sorgulama Araç Çubuğu  Hacim Hesabı) 

   2.HACİM ve ALAN HESAPLAMA
    Hacim ve alan hesaplatmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. MASSPROP komutu çalıştırılır.
       Command: MASSPROP

    2. Obje seçilir.  Komutu sonlandırmak için  Enter  tuşuna basılır.
      Select objects: P1       (Objeleri seçiniz)

      Select objects:        (Komutu sonlandırmak için)
    3. Ekranda pencere içinde seçilen objeyle ilgili özellikler listelenir. Seçilen obje 3D obje ise Volume (Hacim) değerine bakılarak katı modelin hacmi öğrenilir. F2 tuşuyla yazı alanına ulaşılır.
Şekil 1’ de görülen  katı modelin hacmi hesaplanmıştır.
      Mass:62038.3410               (Kütle miktarı)
      Volume: 62038.3410          (Hacim – 3D objeler için)

    4. Seçilen obje 2D bölge ise Area değerine bakılarak alan öğrenilir 
(Şekil 2).
      Area:8879.4174   (Alan – 2D alan için)  Perimeter:334.04 (Çevre – 2D alan için)

 
                             Şekil 1:Katı model                                                 Şekil 2:2D alan-bölge

 

 

SPONSORLAR