/
/
/
ÖZELLİK LİSTELEME (List)
ÖZELLİK LİSTELEME (List)
    LIST (Listeleme)
   
1.TANITIM
    Objelerin özelliklerini listelemek için kullanılan bir komuttur. List komutu ile objelerin rengi, çizgi tipi, çizgi kalınlığı, koordinat eksenlerindeki yeri gibi tüm bilgileri listelenir.
    List komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden LIST, LS veya LI yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
       Command: LIST 

    ♦ Tools Menu ►Inquary List          (Araçlar Menüsü Sorgulama  Listeleme)
    ♦ Inquary Toolbar
List                 (Sorgulama Araç Çubuğu Listeleme)

   
2.OBJELERİN ÖZELLİKLERİNİ LİSTELEME (List)
    Burada seçilmiş bir dairenin özellikleri listelenecektir. Objelerin özelliklerini listelemek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. List komutu çalıştırılır.
       Command:LIST 

    2. Objeler seçilir. Seçme işleminden çıkmak için Enter  tuşuna basılır.
       Select objects: P1                    (Objeleri seçiniz) (Ekranda bir daire seçilmiştir)
       Select objects:
                    (Komutu devam ettirmek için )
     3. Seçilen objenin özellikleri ekranda bir pencere içinde listelenir.      
        CIRCLE    Layer: "0"               (Daire    Layer:0)
        Space: Model space                (Çizim alanı:Model çizim alanı)

        Handle = 6C                              (Tutamak=6C)
        Center point, X= 261.7809  Y= 357.6419  Z=   0.0000  
        (Dairenin merkez noktasının X, Y ve Z  koordinat değerleri)
        Radius  106.8245                     (Dairenin yarıçapı)
        Circumference  671.1983        (Dairenin çevresi)
         Area 35850.2210                      (Dairenin alanı)
    4. F2 tuşuna basılarak açılan pencere kapatılır.      

 

SPONSORLAR