/
/
/
UZUNLUKLARI ÖLÇME (Distance)
UZUNLUKLARI ÖLÇME (Distance)
    DIST (Uzunluk Ölçme) 
   
1. TANITIM 
    İki nokta arasındaki uzunluğu öğrenmek için kullanılan bir komuttur. Ölçülendirme komutlarıyla karıştırılmamalıdır. Yataya eğik olan doğruların uzunlukları verildiği gibi XY düzlemiyle yaptığı  açı,  X, Y, Z koordinat  eksenleri üzerindeki izdüşüm uzunluklarını da vermektedir. Ölçmenin hassas olması için nokta yakalama modları (Object Snap) kullanılmalıdır.
    Dist komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden DIST veya DI yazılır ve Enter
Tuşuna basılır.
       Command: DIST  (DI)

    ♦ Tools Menu ► Inquary Distance   (Araçlar Menüsü   Sorgulama  Uzunluk Ölç)
    ♦ Inquary Toolbar
 Distance          
       (Sorgulama Araç Çubuğu
 Uzunluk Ölç)
    ♦ Ribbon
Home tab  Utilities panel  Distance
       (Komut şeridi  
Home sekmesi  Utilities panel  Uzunluk Ölç)
(Şekil 1)


      Şekil 1:Komut şeridi ve Home sekmesi-Utilities paneli

    2.UZUNLUKLARI (Distance) ÖLÇME
    İki nokta arasındaki uzunlukları ölçmek için aşağıdaki sıra takip edilir (Şekil 2):
     1. Distance komutu çalıştırılır.
         Command: DIST 

     2. Birinci nokta tıklanarak belirlenir.    
         Specify first point:P1                (Birinci noktayı belirleyin)
     3. İkinci nokta tıklanarak belirlenir.    
         Specify second point or [Multiple points]:P2
         (İkinci noktayı belirleyin veya [Çoklu noktalar])
     4. Tüm değerler komut ve mesaj alanında listelenir. Bunlar:
          Distance = 149. 9236         (Uzunluk) 
          Angle in XY Plane =14       (X eksenine göre açı)

          Angle from XY Plane = 0   (XY düzleminden açı)  
          Delta X = 145.5974             (X ekseni üzerindeki izdüşüm uzunluğu)
          Delta Y = 35.7560               (Y ekseni üzerindeki izdüşüm uzunluğu)
          Delta Z = 0.0000                 (Z ekseni üzerindeki izdüşüm uzunluğu)

    
                   Şekil 2:Uzunluğu ölçülen doğru

SPONSORLAR