/
/
/
NOKTANIN KOORDİNATLARI (ID Point)
NOKTANIN KOORDİNATLARI (ID Point)
     ID POINT (Noktanın Yeri)
    ID Point, ekranda belirlenen bir noktanın; X, Y ve Z eksenlerine göre mutlak koordinat değerlerini öğrenmek için kullanılan bir komuttur.
    Bir noktanın yerini belirlemek için:
    ♦ Komuta klavyeden ID yazılır ve Enter
 tuşuna basılarak girilir.
       Command:ID

    ♦ Koordinat bilgileri elde edilecek nokta seçilir.
       Specify point:P1      (Noktayı belirtiniz)
    ♦ Mutlak koordinat değerleri ekranın alt kısmında listelenir.
       X = 320.1451     Y = 228.8392     Z = 0.0000
       (X eksenine göre değer      Y eksenine göre değer       Z eksenine göre değer)

SPONSORLAR