/
/
/
YARIÇAP (Radius), AÇI (Angle) SORGULAMA
YARIÇAP (Radius), AÇI (Angle) SORGULAMA
    RADIUS (Yarıçap)
    1.TANITIM
    Ekranda çizili bulunan daire ve yayların yarıçap ve çap değerlerini öğrenmek için kullanılan MEASUREGEOM (Geometriyi Ölç) komutunun bir seçeneğidir. Seçeneğe aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden MEASUREGEOM
yazılır ve Enter  tuşuna basılır. Seçeneklerden Radius seçilir.
       Command: MEASUREGEOM

    ♦ Tools Menu ► Inquary ► Radius  
        (Araçlar Menüsü
Sorgulama Yarıçap)
    
♦ Ribbon  Home Tab Utilities Panel Radius  
         (Komut Şeridi
Home Sekmesi Utilities Paneli Yarıçap

    2.OBJELERİN ÇAP ve YARIÇAPLARINI ÖĞRENME
    Objelerin yarıçaplarını ve çaplarını öğrenmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. MEASUREGEOM komutu çalıştırılır.
        Command: MEASUREGEOM
    2. Radius seçeneğini seçmek için klavyeden R yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] :R
    3. Daire veya yay seçilir. Mesaj alanında yarıçap ve çap değerleri görüntülenir.
        Select arc or circle: P1           (Yay veya daire seçiniz)
        Radius = 46
        Diameter = 92
    4. Komuttan tamamen çıkmak için Exit seçeneği kullanılır ve Esc tuşuna basılır. Şekil 1’ de yay ve dairenin ölçüleri görülmektedir.


                             Şekil 1:Daire ve yayın ölçüleri


     ANGLE (Açı)
    1.TANITIM
    Angle, Ekranda çizili bulunan aralarında açı bulunan iki doğrunun açısını, yayların uçlarının merkeze göre yaptığı açı değerini öğrenmek için kullanılan MEASUREGEOM (Geometriyi Ölç) komutunun bir seçeneğidir. Seçeneğe aşağıdaki yollardan girilir:
    ♦ Klavyeden MEASUREGEOM  yazılır ve Enter
tuşuna basılır. Seçeneklerden Angle seçilir.
       Command: MEASUREGEOM
    ♦ Tools Menu ► Inquary ► Angle  
       (Araçlar Menüsü Sorgulama Açı)
    ♦ Ribbon  Home Tab Utilities Panel ►Angle  
       (Komut Şeridi Home Sekmesi Utilities Paneli Açı)

    2.İKİ DOĞRU ARASINDAKİ AÇIYI ve YAYIN AÇISINI ÖĞRENME
    İki doğru arasındaki açıyı öğrenmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. MEASUREGEOM komutu çalıştırılır.
        Command: MEASUREGEOM
    2. Angle seçeneğini seçmek için klavyeden A yazılıp Enter  tuşuna basılır.
        Enter an option [Distance/Radius/Angle/ARea/Volume] :A

    3. Açının kolları sırayla seçilir. Mesaj alanında açı değeri görüntülenir.
       Select arc, circle, line, or :P1

      Select second line:P2
       Angle = 114°    
(Açı Değeri)
    4. Komuttan tamamen çıkmak için Exit seçeneği kullanılır ve Esc tuşuna basılır. 
    5.Yayın uçlarının merkezle yaptığı açıyı öğrenmek için yayı seçmek yeterlidir. Açı değeri mesaj alanında görüntülenir. Şekil 2’ de iki doğru arasındaki açı ve yayın açısı görülmektedir.


                              Şekil 2:Doğruların ve yayın açıları 

SPONSORLAR