/
/
/
GÖVDELERİ DÖNDÜR (Rotate Bodies)
GÖVDELERİ DÖNDÜR (Rotate Bodies)
     GÖVDELERİ DÖNDÜR (Rotate Bodies)   

    1.TANITIM
    Gövdeleri döndürme işlemi  Gövdeleri Taşı/Kopyala komutunun bir seçeneğidir. Gövdeler, belirlenen eksen etrafında istenilen açı kadar döndürülür. Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Unsurlar
(Features) araç çubuğu üzerindeki  Gövdeleri Taşı/Kopyala (Move/Copy Bodies)  komut düğmesine tıklanır (Şekil 1). Komut düğmesi araç çubuğunda yoksa Temel Bilgiler bölümündeki Araç Çubukları konusundaki Araç Çubuklarına Komut Düğmesi İlave Etme başlığına bakılmalıdır.
    
♦ Ekle ►Unsurlar Taşı/Kopyala…(Insert  Features  Move/Copy …) yolu kullanılır.


   Şekil 1:”Unsurlar” araç çubuğu ve “”Gövdeleri Taşı/Kopyala” komutu

    2.GÖVDELERİ KORDİNAT EKSENLERİNE GÖRE DÖNDÜRME
    Gövdeleri koordinat eksenlerine göre döndürmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
    1. Gövdeleri Taşı / Kopyala (Move/Copy Bodies)  komutu çalıştırılır. 
    2. Ekranın sol tarafına Gövdeyi Taşı/Kopyala özellik yöneticisi yerleşir (Şekil  2).
    3. Taşınacak/Kopyalanacak Gövdeler (Bodies to Move/Copy) bölümündeki boşluğa tıklanır ve parça seçilir.  Parçanın üzerinde 3’lü Eksen Takımı (Trial)  yerleşir (Şekil 3).

 
                      Şekil 2:Özellik yöneticisi                                      Şekil 3:Eksen takımı

    4. Özellik yöneticisindeki Döndür (Rotate) bölümünü açmak için üzerine tıklanır. Döndürme açı değerleri girilir (Şekil 4). Burada X  açı değeri 90 derece girilmiştir. Döndürmeyi hayalinizde canlandıramıyorsanız, eksenleri arabanın teker mili gibi düşünebilirsiniz.
    5. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak döndürme işlemi tamamlanır (Şekil 5).

 
  Şekil 4:Döndürme ayarları             Şekil 5: 90° döndürme

    3. REFERANSA GÖRE DÖNDÜRME
    Referansa göre döndürme yapmak için bir kenar, bir referans ekseni veya bir köşe noktası kullanılabilir. Referansa göre döndürmek için aşağıdaki işlem sırası kullanılır:
    1. Gövdeleri Taşı / Kopyala (Move/Copy Bodies)  komut düğmesine tıklanır. 
    2. Ekranın sol tarafına Gövdeyi Taşı/Kopyala  (Move/Copy Body) özellik yöneticisi yerleşir.
    3. Taşınacak/Kopyalanacak Gövdeler (Bodies to Move/Copy) bölümündeki boşluğa tıklanır ve parça seçilir.  Parçanın üzerinde 3’lü Eksen Takımı (Trial)  yerleşir.
    4. Özellik yöneticisindeki Döndür (Rotate) üzerine tıklanır ve bölüm açılır (Şekil 6).
    5. Döndürme Referansı (Rotation Reference)  kısmındaki boşluğa tıklanır ve obje üzerinden bir kenar seçilir (Şekil 7).

  
        Şekil 6:Döndür bölümü                        Şekil 7:Döndürme kenarı        

    6. Açı (Angle)  kısmına döndürme açı değeri girilir.
    7. Tamam  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 8).

 
  Şekil 8:Döndürme          Şekil 9:Tepe noktasına göre döndürme işlemi

    8. Referans olarak döndürülecek parça üzerinde bir köşe seçilirse her üç eksene göre döndürme açı değerleri girilebilir (Şekil 9).
    9. Kopyala onay kutusu işaretlenirse orijinal objenin kopyası döndürülür (Şekil 10). Şekil 11’ de döndürerek kopyalanmış başka bir örnek görülmektedir.

 
       Şekil 10:Kopyalama               Şekil 11:Kopyalama örneği

 

SPONSORLAR