/
/
/
MONTAJA RULMANLI YATAK EKLEME
MONTAJA RULMANLI YATAK EKLEME
    MONTAJA “RULMANLI YATAK” EKLEME

    Makine sektöründe rulmanlı yataklar çok önemli yer tutmaktadır. Binlerce çeşitleri vardır. Kendilerine özel fabrikalarında toleransları verilerek üretilirler. Genellikle millere sıkı geçme olarak takılırlar. Teknik özelliği olan bu tip elemanlarla ilgili bilgileri iyi bilmek bilinçli bir çalışma için zorunludur. Montaja rulmanlı yatak eklemek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
    1.Araçlar (Tools) menüsünden  Eklentiler… (Add-Ins) komutu seçilir. Eklentiler (Add-Ins) diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1).

 
  
                           Şekil 1:”Eklentiler” diyalog kutusu  

    2.Burada  SolidWorks Toolbox Library ve SolidWorks Toolbox Utilities seçeneklerinin iki tarafındaki  onay kutuları işaretlenir.
    3.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak Toolbox bileşenleri programa eklenir. 
    4. Ekranın sağ tarafındaki Tasarım Arşivi (Design Library)  düğmesine tıklanır ve aynı isimli palet yerleşir. Palet belli bir zaman sonra kendiliğinden kapanacaktır. Kapanmaması için  düğmesine tıklanır.
    5.  Toolbox kelimesinin sol tarafındaki + işareti üzerine tıklanır. Burada değişik devletlere ait standart kuruluşlar listelenir (Şekil 2).


                    Şekil 2:Devletlere ait standart kuruluşları

    6. Biz burada uluslararası standart kuruluşu olan ISO’ yu kullanacağız. ISO’ nun önündeki + işaretine tıklanır. “Rulmanlar (Bearings), Somun ve Vidalar (Nuts and Screws), Kamalar (Keys), Somunlar (Nuts)” gibi standart eleman grupları listelenir (Şekil 3).

 
 Şekil 3:Standart elemanlar                        Şekil 4:Rulmanlar ve ana gurupları

    7. Rulmanlar  düğmesi üzerine üzerine tıklanır. Gruba ait alt gruplar listelenir (Şekil 4).  Biz burada Bilyalı Rulmanlar (Ball Bearings) alt gurubu üzerine çift tıkladık ve bu guruba ait yatak çeşitlerinin ön izlemesi görüntülenir (Şekil 5).

  
     Şekil 5:Yatak önizlemeleri          Şekil 6:”Bileşeni Biçimlendir” özellik yöneticisi

    6. Radyal Bilyalı Rulman (Radial Ball Bearing) yatak tipini seçtik ve üzerine bastırarak sürükledik ve ekrana bıraktık. 
    7. Bileşeni Biçimlendir özellik yöneticisi ekrana yerleşir (Şekil 6). Özellik yöneticisinin Özellikler bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Boyut kısmından yatak numarası seçilir. Biz burada 2025 numaralı yatağı seçtik. Hemen altında yatağın ana ölçüleri yer alır.
          Delik kısmında milin takıldığı delik ölçüsü gösterilir.
          
Dış Çap kısmında yatağın en dışındaki çap ölçüsü gösterilir.
          
Kalınlık kısmında yatağın kalınlık ölçüsü gösterilir.
       
 Bilya Sayısı kısmından dönen bilye sayısı seçilir.
          
Dolu seçeneği seçilirse bilyeler arasında boşluk olmaz.
          
> 14 gibi sayı seçilirse bilyeler arasında boşluk olur.
       
 Göster kısmından dönen bilyelerin görüntüleme şekli seçilir.
          
Detaylı (Detailed) seçeneği seçilirse bilyeler ve kafes görünür.
          
Basitleştirilmiş seçeneğiyle bilyeler ve kafes görünmez (Şekil 7).

  
   Şekil 7:Basitleştirilmiş görünüm             Şekil 8:İlave edilmiş kafes

        Kafes kısmından bilyelerin aralarını eşit uzaklıkta tutmak için saç malzemeden yapılmış kafesin görüntülenme şekli seçilir.
          
Kafes Ekle (Add Cage) seçeneği seçilirse kafes ilave edilir (Şekil 8).
          
Kafes Yok (No Cage) seçeneği seçilirse kafes ilave edilmez.
       
 Bilyaları Göster kısmına gösterilecek bilyelerin sayısı girilir.
        Yorum kısmına parçayla ilgili yorum yazılır.
        Konfigürasyon Adı kısmında yatağın standart tanımı belirtilir. Siparişler standart tanımlara göre yapılır.
        Tamam (OK)   düğmesine tıklanarak yatak çizimi tamamlanır ve montaj dosyasına ilave edilir.
 

SPONSORLAR