/
/
/
MONTAJA SOMUN EKLEME (Nuts)
MONTAJA SOMUN EKLEME (Nuts)
    MONTAJA “SOMUN” EKLEME

    Makine sektörü ve diğer sektörlerde bağlantı elemanı olarak büyük bir çoğunlukta cıvata ve somun kullanılmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu bağlantı perçinlerle yapılmış. Daha sonra bağlantıların bir kısmı kaynakla yapılmış. Kaynaklı bağlantılar günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynaklı bağlantıların dezavantajı zamanla çatlamalarıdır. Somunların çok çeşitleri vardır. Hangisinin kullanılacağı kullanma yerine göre belirlenir. En çok kullanılan altı köşeli somunlardır.
    Montaja somun eklemek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
     1.Araçlar (Tools) menüsünden  Eklentiler… (Add-Ins) komutu seçilir. Eklentiler (Add-Ins) diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1).
    2.Burada  SolidWorks Toolbox Library ve SolidWorks Toolbox Utilities seçeneklerinin iki tarafındaki  onay kutuları işaretlenir.
    3.Tamam (OK) düğmesine tıklanarak Toolbox bileşenleri programa eklenir. 


                               Şekil 1:”Eklentiler” diyalog kutusu   

    4. Ekranın sağ tarafındaki Tasarım Arşivi (Design Library)  düğmesine tıklanır ve aynı isimli palet yerleşir. Palet belli bir zaman sonra kendiliğinden kapanacaktır. Kapanmaması için  düğmesine  tıklanır.
    5.  Toolbox kelimesinin sol tarafındaki + işareti üzerine tıklanır. Burada değişik devletlere ait standart kuruluşlar listelenir (Şekil 2). Bu kuruluşların ülkemizdeki karşılığı TSE’ dir.


                          Şekil 2:Devletlere ait standart kuruluşları

    6. Biz burada uluslararası standart kuruluşu olan ISO’ yu kullanacağız. ISO’ nun önündeki + işaretine tıklanır. “Rulmanlar (Bearings), Somun ve Vidalar (Nuts and Screws), Kamalar (Keys), Somunlar (Nuts)” gibi standart eleman grupları listelenir (Şekil 3).

      
  Şekil 3:Standart elemanlar                       Şekil 4:Somun gurupları

    2. Somunlar  düğmesi üzerine çift tıklanır. Gruba ait alt gruplar listelenir (Şekil 4).  Biz burada Altıgen Somunlar (Hex Nuts) alt gurubunu seçtik.
    3. Altıgen Somunlar (Hex Nuts alt gurubu üzerine de çift tıklanır ve hemen altında çeşitleri listelenir (Şekil 5). Listeden  Altıgen Somun Sınıf C ISO-4034 (Hex Nuts Grade CISO – 4034)  tipini seçtik ve üzerine bastırarak sürükledik ve ekrana bıraktık.

 
                  Şekil 5:Altıgen somun çeşitleri

    4. Bileşeni Biçimlendir özellik yöneticisi ekrana yerleşir (Şekil 6). Özellik yöneticisinin Özellikler bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:

 
     Şekil 6:”Bileşeni Biçimlendir” özellik yöneticisi                      Şekil 7: Somun

      ♦ Boyut  kısmından somunun ölçüsü seçilir. Biz burada M16’ yı seçtik.
       Diş Görünümü  kısmından somunun diş açılmış kısmının görüntü tipi seçilir.
         >Basitleştirilmiş seçilirse dişler gösterilmez.
         > Kozmetik seçilirse dişler silüet şeklinde görünür.
         > Şematik seçilirse dişler üçgen profilli kanal şeklinde görünür. Biz bu seçeneği seçtik.
        Konfigürasyon Adı kısmında somunun standart tanımı gösterilir.
        Taman (OK)  düğmesine tıklanarak somun montaja yerleştirilir (Şekil 7). Birinci eleman yerleştirildikten sonra yerleştirme işlemine otomatik devam edilir. İşlemi tamamen bitirmek için X düğmesine tıklanır. Montaj İlişkileri konularında anlatılan hizalama çeşitleri kullanılarak somunlar gerçek yerlerine hizalanarak yerleştirilirler.

    STANDART ELEMANLARIN  ÖLÇÜLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
     Standart elemanların ölçülerini değiştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Unsur Tasarım Ağacı’ ndan veya ekrandaki standart eleman  seçilir ve sağ tuş yapılır.
     2. Komut listesinden Toolbox Bileşenlerini Düzenle (Edit Toolbox Definition) komutu seçilir.
     3. Seçilen standart elemanla ilgili Bileşeni Biçimlendir özellik yöneticisi ekranın sol tarafına yerleşir. Gerekli düzenlemeler daha önce anlatıldığı gibi buradan yapılır.
     4. Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak ölçü değiştirme işlemi tamamlanır.

    MONTAJDA  STANDART ELEMANLARIN  DEĞİŞTİRİLMESİ
     Standart elemanları değiştirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Değiştirilmek istenilen standart eleman üzerine sağ tıklanır.
     2. Komut listesinden Bileşenleri Değiştir (Replace Companents)   komutu verilir ve Değiştir (Replace) isimli özellik yöneticisi görüntülenir.
     3. Gözat (Browse) düğmesine tıklanarak standart elemanlara ulaşılır ve üzerine çift tıklanır.  
     4. Tamam (OK) düğmesine tıklanarak işlem gerçekleştirilir.
 

SPONSORLAR