/
/
/
DOĞRUSAL ÇİZİM ÇOĞALTMA (Linear Sketch Pattern)
DOĞRUSAL ÇİZİM ÇOĞALTMA (Linear Sketch Pattern)
    DOĞRUSAL ÇİZİM ÇOĞALTMA (Linear Sketch Pattern)

    1.TANITIM
    Doğrusal Çoğaltma, önceden ekrana çizilmiş bir objeyi yatay ve dikey olarak eşit aralıklarda, istenilen ölçülerde ve istenildiği kadar çoğaltmak için kullanılan bir komuttur. Eşit aralıklarla  dizilmiş ve ölçüleri aynı olan objeler kısa zamanda oluşturulurlar. Bu da zamandan ve emekten tasarruf demektir. Bu komut her çeşit meslek çizimlerinde kullanılabilir.
    Doğrusal Çizim Çoğaltma komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki Doğrusal Çizim Çoğaltma (Linear Sketch Pattern)    komut düğmesine tıklanır (Şekil 1).
     Araçlar ►Çizim Araçları Doğrusal Çoğaltma  (Tools Sketch Tools ► Linear Pattern)  yoluyla girilir.


     Şekil 1:”Çizim Araç Çubuğu” ve “Doğrusal Çizim Çoğaltma” komut düğmesi

    2.OBJELERİ DOĞRUSAL ÇOĞALTMA
    Objeleri doğrusal çoğaltmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1.Objeler çizilir  ve seçilir. Seçilen obje renk değiştirir (Şekil 2).
 

           Şekil 2:Objeler

    2. Doğrusal Çoğaltma (Linear Pattern) komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır. Aynı isimde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 3).


                           Şekil 3:”Doğrusal Çoğaltma” özellik yöneticisi

        Yön 1 (Direction 1)  bölümü X ekseni yönünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
          > Yönü Ters Çevir
(Reverse Direction)  düğmesine tıklanırsa X eksenine göre çoğaltma yönü değişir. Normal yön sağ taraftır.
          
> Aralama (Spacing)    kısmına, birinci doğrultu yönünde iki obje arasındaki ölçü girilir. İki obje arasındaki ölçü her iki objenin sol alt köşesinden alınır.
          Ölçülendirme X aralığı onay kutusu işaretlenirse X eksenine göre ilk iki obje arasında ölçülendirme yapılır.
          > Örnek Sayısı    kısmına, birinci doğrultu yönünde kopyalama sayısı girilir.
          > Örnek sayısını göster (Display instance count) onay kutusu işaretlenirse X eksen üzerindeki objelerin sayısı rakamla belirtilir.
          > Açı (Angle)  kısmına, birinci doğrultu açısı girilir. 0 derece yatay doğrultuyu yani X eksen yönünü gösterir. Bu açı değişik değerlerde alınabilir.
        Yön 2 (Direction 2)  bölümünde Y ekseni yönünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
          
> Yönü Ters Çevir (Reverse direction)  düğmesine tıklanırsa Y eksenine göre çoğaltma yönü değişir. Y ekseninin normal yönü yukarı tarafadır. Ters yönü aşağı tarafıdır.
          
>   Aralama (Spacing)  kısmına, ikinci doğrultu yönünde iki obje arasındaki ölçü girilir.
          
> Ölçülendirme Y aralığı onay kutusu işaretlenirse Y ekseni yönünde ilk iki obje arasında ölçülendirme yapılır.
          
> Örnek Sayısı  kısmına, ikinci doğrultu yönünde obje sayısı girilir.
          
> Örnek sayısını göster (Display instance count) onay kutusu işaretlenirse aynı eksen üzerindeki objelerin sayısı rakamla belirtilir.
          
> Açı (Angle)  kısmına, birinci doğrultu açısı girilir. 90 derece dik doğrultuyu yani Y eksen yönünü gösterir. Bu açı değişik değerlerde alınabilir.
          
> Eksenler arasına ölçülendirme açısı onay kutusu işaretlenirse iki eksen arasına açı ölçüsü konulur.
        
 Çoğaltılacak objeler (Entities to Pattern)  kısmına  tıklanır  ve obje veya objeler seçilir. Seçilen objelerin isimleri boşlukta görüntülenir.
          Atlanacak Objeler (Instances to Skip)  kısmına  tıklanır  ve bir el işareti oluşur. Bu işaretle çıkarılacak objelerin merkezleri seçilir.
          Ekranda dizi halinde kopyalamanın bir ön izlemesi görüntülenir (Şekil 4). Birinci ve ikinci yönlerde birer büyük ok meydana gelir.


                                                  Şekil 4:Ön izleme                       

         Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır (Şekil 5).


                                         Şekil 5:Doğrusal çoğaltma sonucu

    3. DOĞRUSAL ÇOĞALTMANIN DÜZENLENMESİ
    Doğrusal çoğaltmanın düzenlenebilmesi için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekranda çoğaltılmış bulunan bir obje  üzerine sağ tıklanır ve listelenen komutlardan Doğrusal Çoğaltmayı Düzenle  (Edit Linear Pattern) komutu verilir.
    2. Doğrusal Çoğaltma özellik yöneticisi görüntülenir. Burada gerekli değişiklikler yukarıda anlatıldığı gibi yapılır.
    3.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Şekil 6da bir dairenin doğrusal çoğaltma örneği görülmektedir.


                                              Şekil 6:Doğrusal çoğaltma örneği

 

SPONSORLAR