/
/
/
YARDIMCI GEOMETRİ (Construction Geometry)
YARDIMCI GEOMETRİ (Construction Geometry)
    YARDIMCI GEOMETRİ (Construction Geometry)

    1.TANITIM
    SolidWorks programında eksen çizgileri yardımcı obje olarak kullanılmaktadır. 3D komutlarında dikkate alınmaz. Düz çizgileri eksen çizgisine dönüştürmek, eksen çizgisini de düz çizgiye dönüştürmek için kullanılan bir komuttur.
    Komuta aşağıdaki yollardan biriyle girilebilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki  Yardımcı Geometri (Construction Geometry)  komut düğmesine tıklanır.
    
 Araçlar Çizim AraçlarıYardımcı Geometri (Tools Sketch Tools Construction Geometry) yoluyla komuta girilir.

    2.KONSTRÜKSİYON GEOMETRİYE DÖNÜŞTÜRME
    Düz çizgileri eksen çizgisine, eksen çizgilerini düz çizgilere dönüştürmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1.Yardımcı Geometri komutu çalıştırılır. Ekranın sol tarafına Yardımcı Geometri özellik yöneticisi yerleşir (Şekil 1)

 
      Şekil 1:Özellik yöneticisi                   Şekil 2:Eksen çizgilerine dönüştürme

    2. Çizgiler seçilir P1, P2 ve P3 (Şekil 2). Seçilen çizgiler düz çizgiyse eksen çizgisine dönüşür. Seçilen çizgiler eksen çizgiyse düz çizgilere dönüşür. Çok sayıda çizgi art arda seçilebilir.
    3. Komutu sonuçlandırmak için özellik yöneticisindeki  düğmesine tıklanır veya sağ tuş yapılır ve Tamam (OK)  düğmesine tıklanır.

 

SPONSORLAR