/
/
/
OBJELERİ DÖNDÜR (Rotate Entities)
OBJELERİ DÖNDÜR (Rotate Entities)
    OBJELERİ DÖNDÜR (Rotate Entities)

    1.TANITIM:
    Seçilmiş objeleri döndürmek için kullanılır. Döndürme işlemi normal olarak saat ibresinin dönme yönünün ters yönünde yapılır. İstenilirse saat ibresinin dönme yönünde de yapılabilir.
    Döndür komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Çizim
(Sketch) araç çubuğu üzerindeki Döndür (Rotate)   komut düğmesine tıklanır. Döndürme komut düğmesi Taşı komut düğmesinin  yanındaki oka tıklandığında görünür.
    
 Araçlar Çizim Araçları Döndür… (Tools Sketch Tools Rotate…) yolu kullanılır.

    2.OBJELERİ DÖNDÜRME                                 
    Objeleri döndürmek için aşağıdaki işlem sırası takip edilir:
    1.Döndür komutu aktif yapılır. Döndür isminde özellik yöneticisi görüntülenir (Şekil 1).


                      Şekil 1:”Döndür” özellik yöneticisi                  Şekil 2:Döndürülecek objeler

    2.Döndür özellik yöneticisinde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        Çevrilecek Öğeler bölümündeki boşluğa tıklanır ve döndürülecek objeler seçilir (Şekil 2). Seçilen obje isimleri boşlukta görüntülenir. Seçme işlemi tek tek yapılabildiği gibi pencere yöntemlerinden biriyle de yapılabilir.  
       
♦ Parametreler bölümünde:
           > Dönmeye temel olacak noktayı belirlemek için Döndürme Merkezi
(Rotation Center)   kısmındaki boşluğa tıklanır. Hemen ardından şekil üzerinde döndürme noktasına tıklanır.
tıklanan yerde birbirine dik iki ok
 meydana gelir (Şekil 3).

 
       Şekil 3:Dönme merkezi               Şekil 4:Döndürme  

           Açı (Angle)  kısmına döndürme açısı girilir. Normalde döndürme işlemi saat ibresinin dönme yönünün ters yönünde yapılır. Açı değerinin önüne (eksi) işareti konulursa döndürme işlemi saat ibresinin dönme yönünde yapılır.
    3.Tamam (OK)  düğmesine tıklanarak döndürme işlemi sonuçlandırılır (Şekil 4).
 

SPONSORLAR