/
/
/
ANTET (Yazı Alanı)
ANTET (Yazı Alanı)
  ANTET (Yazı Alanı) 
  Çizim kağıtlarının sağ alt köşesine çerçeve içine yerleştirilen, firma ve resimlerle ilgili bilgilerin bulunduğu çizelgedir. Bu çizelgelerin büyüklüğü ve şekli her firmaya göre değişir. Genelde firmaya göre standarttır. AutoCAD, SolidWorks gibi çizim programlarında bu çizelgeler hazırlanır ve dosya olarak kaydedilir. Kopyala-Yapıştır komutlarıyla her yeni çizim yaprağında kullanılır.
  Şekil 1’ de bir firmaya ait parça yapım resmi anteti görülmektedir. 20, 25 gibi sayılar antet çizilirken ölçü alınsın diye konulmuştur. Tahmini ölçüyü belirtir. Gerçekte bunlar kesinlikle yazılmazlar.


                            Şekil 1:Bir firmanın yapım resmi anteti

  Şekil 2’ de okullarda kullanılan öğretim levhası antetleri görülmektedir. Dikkat edilirse ana çizgiler 0.5 mm kalınlığında, ara çizgiler 0.20 mm kalınlığında çizilmiştir.


                                           Şekil 2:Okullar için öğretim antet çeşitleri

  Şekil 3’ de okullarda ve firmalarda kullanılan montaj anteti görülmektedir. Montaj anteti iki bölümden oluşur. Alt bölüm firma bilgilerinin bulunduğu bölümdür. Üst bölüm ise parça listesidir. Antet bilgileri doğru bilgilerle doldurulmalıdır. Çünkü standart parçaların siparişleri buradaki bilgilere göre verilir.


                                                                Şekil 3:Montaj anteti

  Şekil 4’ de A4 çizim yapraklarına yerleştirilmiş antetler görülmektedir. Antet, Dik A4 kağıdında en altta ve çerçeve boyundadır. Yatay A4 kağıdında ise antet, sağ alt köşeye yerleştirilmiştir.  


                                        Şekil 4:”A4” çizim yaprakları ve antetleri

  Şekil 5’ de A3-A2-A1-A0 çizim yapraklarına yerleştirilmiş antet görülmektedir. Dikkat edilirse antet, sağ alt köşeye yerleştirilmiştir. Çizim kağıtları katlandığı zaman antet en üst tarafa gelir.


           Şekil 5: A3-A2-A1-A0 çizim yapraklarına yerleştirilmiş montaj anteti

 

SPONSORLAR