/
/
/
TEKNİK RESİM İLE İLGİLİ STANDARTLAR
TEKNİK RESİM İLE İLGİLİ STANDARTLAR
 1.STANDARTLAR ve KURULUŞLAR
  Her alanda olduğu gibi, Teknik Resim çizimleri hem memleketimizde hem dünyada belli standartlara göre yapılmaktadır. Standart demek kural demektir ve herkesin uyması zorunludur. Standartlara uyulursa çizilen çizimler dünya çapında geçerli olur, uyulmazsa çizilen resim kişiye özel olur.
  
Standart yapan kuruluşlar:
  Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kurumu Türkiye’ de standartları yapan kurumdur. Türk Standartları Enstitüsü, 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Standartları yaparken dünyadaki standart kuruluşlarıyla işbirliği yaparak dünya ile uyumlu çalışmaktadır. İşbirliği yapılan kuruluşların başında Avrupa Birliği' nde EN (Europeane Norm) ve dünyada ISO (International Organization for standardization) Uluslararası standart Organizasyonu gelmektedir.
Teknik Resim ile ilgili standartlar aşağıya çıkarılmıştır:

TS 88 - 20  EN ISO 128-20 ……….. Çizgiler İçin Temel Kurallar
TS 88 - 21  EN ISO 128-21………... CAD Sistemleri İle Çizgilerin Çizilmesi
TS 88 - 22  ISO 128-22/2000 ……..  Referans Çizgileri ve Kılavuz Çizgileri İçin Kurallar
TS 88 - 23  ISO 128-23/2000 ……... İnşaat Teknik Resminde Çizgiler
TS 88 - 24  ISO 128-24/2003 ……... Makine Teknik Resminde Çizgiler
TS 88 - 25  ISO 128-25/2003 ………Gemi İnşa Teknik Resminde Çizgiler
TS 88 - 30  ISO 128-30/2003 ………Görünüşlerle İlgili Temel Kurallar
TS 88 - 34  ISO 128-34/2003 ………Makine Teknik Resminde Görünüşler
TS 88 - 40  ISO 128-40/2003 ……... Kesitlerle ilgili Temel Kurallar
TS 88 - 44  ISO 128-44/2003 ……... Makine Teknik Resminde Kesitler
TS 88 - 50  ISO 128-50/2003 ……... Kesit Alanlarının Gösterilişiyle İle İlgili Genel Kurallar
TS 1304  ISO 1101/1997 …..…….... Geometrik Toleranslar-Şekil ve Konum Toleransları
TS 1503 EN  ISO 1660/1997 ……… Profillerin Ölçülendirilmesi ve Toleranslandırılması
TS 1980-1 EN  22768-1/1995 …….. Uzunluk ve Açı Ölçüleri İçin Toleranslar
TS 1980-2 EN  22768-2/1995 …….. Uzunluk ve Açı Ölçüleri İçin Toleranslar
TS 2040 EN  ISO 1302/2005 ……… Yüzey Durumları-Yüzey Pürüzlülüğü
TS EN ISO 3040/2012……….…….. Konik Elemanların Ölçülendirilmesi ve Toleransları
TS 3004 EN 22553/2000 .….……… Kaynaklı Birleştirmeler-Sembolik Gösterişler
TS 2995 ISO 2002/1998 .….…….... Geometrik Toleranslandırma–En Çok Malzeme Prensibi
TS 3532 EN ISO 5455/1998 .….….. Ölçekler
TS 5414/1987………………..….….. Makine İmalatında Alıştırmalar ve Tolerans Bölgeleri
TS ISO 5456-2/1999 ………………. İzdüşüm Metotları-Dik Gösterişler
TS ISO 5456-3/1999 ………………. İzdüşüm Metotları-Aksonometrik Gösterişler
TS ISO 5456-4/1999 ………………. İzdüşüm Metotları-Merkezi İzdüşüm
TS ISO 5459/1996 ………………….Geometrik Toleranslar İçin Referanslar ve Sistemleri
TS ISO 8015/1996 ………………….Toleranslandırma Esasları
TS ISO 10579/1999 ………………...Rijit Olmayan Parçaların Ölçülendirilmesi ve Toleransları
TS 10844 EN ISO 7083/2001 ……..İzdüşüm Metotları İle İlgili Terimler
TS 11397/1994 ….…………………. Teknik Resim Ölçülendirme Kuralları
TS 11399/1994 ………………….....  Makine İle Programlama İle Ölçülendirme
TS 11705/1995 …………………….  Kavislendirme Yarıçapları
TS 12367/1997 …………………….  Tesviyeci
TS 12693/2001 …………………….  Makine Teknik Ressamı

  2.TSE' de STANDART ARAMA
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni ilaveler yapılmakta ve standart numaralarında da değişiklik olmaktadır. Standartları takip etmek için TSE’ nin internet sitesine  girilir. Siteye girmek için www.tse.org.tr  adresi kullanılır. Ana sayfa açıldıktan sonra Standart Arama düğmesine tıklanır. Karşımıza Standart Arama sayfa gelir (Şekil 1). 


                                           Şekil 1:”Standart Arama”  sayfası

  TS No kısmına standart numarası yazılır ve Enter tuşuna basılır veya Ara düğmesine tıklanır. Sayfanın hemen altına Standartlar isimli bölüm yerleşir (Şekil 2).


                       Şekil 2:Arama yapılan standartlarla ilgili “Standartlar” bölümü

  Standartlarla ilgili daha geniş bilgiye ulaşmak için sağ taraftaki Göster  düğmesine tıklanır. Standart Detayı isimli sayfa karşımıza gelir (Şekil 3). Bu sayfada standardın yürürlükte olup olmadığı, iptal edilip edilmediği, iptal edildiyse yerine geçen standart numarası gibi bilgiler bulunur. 


                                    Şekil 3:Standartlarla ilgili detaylı bilgi sayfası
 

SPONSORLAR