/
/
/
DAYLIGHT (Gün Işığı)
DAYLIGHT (Gün Işığı)
   DAYLIGHT (Gün Işığı)
    1.TANITIM
    Daylight ışık sistemi, Sunlight ışık sistemi gibi aynı görevi yapar. Sahneye ekleme ve parametreleri aynıdır. Sunlight ışık sisteminden farkı, içinde IES Sky, MRSun gibi Photometric ışık seçeneklerinin olmasıdır. Bu ışıklara Photometric ışıklar denir. Daylight’ ı kullanabilmek için Mental Ray Renderer aktif yapılmalıdır. Daylight ışık sistemine aşağıdaki yoldan girilir:
    ♦ Create panel Systems ►Daylight   
    ♦ Create menu ►Systems Daylight  System

    2.DAYLIGHT IŞIĞIN KULLANIMI
    Daylight ışığını kullanmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Daylight ışığın yerleştirilmesi ve özellikleri Sunlight ışık sistemi gibidir. Daylight ışık düğmesine tıklandığında Daylight System Creation isimli bir diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil 1). Burada yapılması gereken işlemler yazılıdır. Yes düğmesine tıklanarak diyalog kutusu kapatılır.
    2. Daylight ışık yerleştirildiğinde objeler aşırı derecede aydınlanabilir 
(Şekil 2). Çünkü ışık parçacıkları zıplayarak yüzeyleri tekrar aydınlatılırlar. Bu ışığı kontrol altına almak için Exposure Control kullanılır.

   
             Şekil 1:Işık oluşturma duyurusu                   Şekil 2:Aşırı aydınlanmış çizim

    3. Exposure Control’ e ulaşmak için Rendering ►EnvironmentExposure Control yolu kullanılır  (Şekil 3). Exposure Control menüsünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Exposure Control menüsünden Logaritmic Exposure Control seçilir.


                    Şekil 3:Exposure Control menüsü

       ♦ Active kontrol kutusu işaretlenerek kullanılır duruma getirilir.
       ♦ Render Preview 
(Render Önizlemesi) düğmesine tıklanarak hızlı bir şekilde Render yapılır ve hemen üstündeki boşlukta görüntülenir.
    4. Logaritmic Exposure Control Parameters  menüsünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Brightness kısmına ışığın şiddeti girilir.
       ♦ Exterior daylight işaretlenir. Diğer kısımların sonuçlarını deneyerek görünüz.
     5. Render yapılarak sonuç görülür 
(Şekil  4).


                                   Şekil  4:Daylight ışığın Render sonucu

    3.DAYLIGHT IŞIĞIN PARAMETRELERİ
     Daylight ışıkla ilgili parametreleri değiştirmek için ışık kaynağı seçilir ve Modify  düğmesine tıklanır. Ekranın sağ tarafında Daylight Parameters bölümü görüntülenir. Burada aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     1. Sunlight ve Skylight ışık tiplerinin yanındaki Active onay kutuları işaretlenir
(Şekil 5).  
         ♦ Sunlight kısmından mrSun seçilir.
         ♦ Skylight kısmından mr Skyl seçilir. Diğer tipler seçilirse uygun sonuç alınamaz.
     2. Işığın kaynak kısmını el ile konumlandırmak için Position alt bölümündeki Manual
(El İle) seçeneği kullanılır.
     3. Diğer parametre bölümleri daha önce anlatılan ışıklarda olduğu gibidir.
     4. Daylight  ışığın  yerleşimiyle ilgili ayarları yapmak için Motion   düğmesine tıklanır ve Control Parameters
(Kontrol Parametreleri) ekranın sağ tarafına yerleşir (Şekil 6). Gerekli düzenlemeler  Sunligt ışık tipinde olduğu gibi yapılır.

 
      Şekil 5:Parametreler            Şekil 6:Kontrol parametreleri

 

SPONSORLAR