NEON IŞIK
   "NEON" IŞIK
    1.TANITIM
    Tabiatta bulunan Neon gazının meydana getirdiği ışıktır. Bu gazdan yararlanılarak aydınlatma lambaları yapılmıştır. Neon lambalar özellikle reklam ışıklarında kullanılmaktadır. Neon ışıklar çok parlaktırlar. Sisli havalarda daha iyi fark edilirler. Kullanma alanı çok geniştir.

    2.“NEON IŞIK” ELDE ETME
    Neon ışık elde etmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Ekrana, Text
(Yazı) komutuyla  yazıyı yazdıktan sonra Extrude komutunu uygulayıp 3d yazı görünümü elde edelim. Rectangle komutuyla dışına bir de çerçeve çizelim ve grup yapalım. Arka plana bir kutu çizelim ve tuğla ile kaplayalım  (Şekil 1).

 
            Şekil 1: 3d yazı ve çerçeve                                           Şekil  2:Kanallar

    2. Yazıyı seçelim. Material Editor  aktif yapılarak yazıya istenilen bir renk atanır. Daha sonra üzerinde    yazan Material ID Channel  düğmesine basıp 0 dışında bir değer verelim. Biz   yazan düğmeyi seçtik (Şekil  2).

  
                     Şekil 3:”Video Post” diyalog kutusu                              

    3. Rendering menüsünden Video Post komutu üzerine tıklanır ve aynı isimde diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 3).
    4. Video Post diyalog kutusundaki Add Sceene Event  (Sahne Olayı İlave Et)   düğmesine tıklanır. Aynı isimde diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 4). View bölümünde aşağıdaki düzenleme yapılır:
  

 
        Şekil 4:”Add Scene Event” diyalog kutusu

       ♦ Label
(Etiket) kısmına bir isim yazılabilir.
       ♦ Görünüm tipi seçilir. Biz burada Orthographic görünümünü seçtik. Eğer kamera ekliyse kamerada seçilebilir.
       ♦  OK düğmesine tıklanarak diyalog kutusu kapatılır ve Video Post diyalog kutusuna geri dönülür.
     5. Video Post diyalog kutusundaki Add Image Fitler Event    düğmesine tıklanır. Aynı isimde diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 5). Fitler Plug-In bölümünde aşağıdaki düzenleme yapılır:
    


                       Şekil 5: Diyalog kutusu     

       ♦ Label kısmına bir isim yazılabilir.
       ♦ Açılır menüden Lens Effect Glow seçilir.
       ♦ Setup düğmesine tıklanır ve Lens Effects Glow isimli diyalog kutusu görüntülenir 
(Şekil 6) ve aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
       ♦ Properties sekmesindeki Effects ID kısmına malzeme editöründeki verdiğimiz 2 sayısı girilir. Object ID kısmındaki onay kutusu gerektiğinde temizlenir.

 
                       Şekil 6:”Lens Effects Glow” diyalog kutusu

       ♦ Prefences  sekmesinde Şekil  7’ aşağıda belirtilen ayarlar yapılır:
           > Effect bölümündeki  Size kısmına 0,5 parlama değeri girelim. Duruma göre sayı artırılabilir,
           
> Color bölümünden renk için user
(kullanıcı) seçilir. Burada kullanıcı kendi rengini seçer.
           > Intencity
(Yoğunluk) kısmına yoğunluk değeri girilir.
           > OK düğmesine tıklanarak Lens Effects Glow diyalog kutusu kapatılır.
 

  
                          Şekil  7:”Prefences” sekmesi    

    6. Render ayarları için Video Post diyalog kutusundaki  Execute  Sequence    düğmesine tıklanır. Execute  Video  Post diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 8). Burada aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
        ♦ Time Output bölümünden Single seçeneği seçilir.

  
                    Şekil  8:”Execute Video Post” diy. kutusu

       ♦ Output Size bölümünden 720x486 gibi Render  çıkış boyutu seçilir.
       ♦ Render  düğmesine tıklanarak sonuca gidilir
(Şekil 9).

  
                                 Şekil 9:”Render”  sonucu neon  ışık

    7. Render alındıktan sonra yapılan çalışmayı kaydetmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
       ♦ Video Post diyalog kutusundaki  Save  Sequence   
(Diziy Kaydet) düğmesine tıklanır. Save  Image  isminde diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil  10)

 
   
                                   Şekil 10: “Save Image” diyalog kutusu                                                

       ♦ Konum kısmından kaydedilecek klasör seçilir.
       ♦ Dosya Adı kısmına uygun bir isim yazılır.
       ♦ Kayıt Türü kısmından fotoğraf formatı seçilir. Biz burada JPEG formatını seçtik.
       ♦ Kaydet  düğmesine tıklanır. JPEG Image Control diyalog kutusu ekrana gelir 
(Şekil 11). Burada kayar çubuklar hareket ettirilerek ayarlar yapılır ve OK (Tamam) düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır.


              Şekil 11:Ayar diyalog kutusu

 

SPONSORLAR