/
/
/
SUNLIGHT (Güneş Işığı)
SUNLIGHT (Güneş Işığı)
   SUNLIGHT (Güneş Işığı)
   1.TANITIM
    Sunlight  ışığı, dış mekan aydınlatmalarında güneş ışığını taklit etmek için kullanılır. Sunlight  ışık, dünyadaki coğrafi konuma göre yer, tarih, saat bilgileri girilerek aydınlatma yapar. 
    Gölgeyi  kendisi oluşturur. Işığın yeri sonradan değiştirilecekse Motion 
(Hareket)   panel düğmesine tıklanarak değiştirilir. Sunlight  ışığa aşağıdaki yoldan ulaşılır:
    ♦ Create panel Systems     Sunlight  
(Şekil 1)      

    2.SUNLIGHT IŞIĞIN KULLANIMI 
    Ekrana güneş ışığı yerleştirmek için aşağıdaki yol takip edilir:
    1. Aydınlatılacak objeler oluşturulur
(Şekil 2).

  
     Şekil 1:Işık sistemleri                   Şekil 2:Aydınlatılacak objeler                               

    2. Sunligt düğmesine tıklanır. Önce ışığın pusulası oluşturulur. Daha sonra ışığın kaynağına yükseklik verilir (Şekil 3). Ekranın sağ tarafına ışıkla ilgili Control Parameters (Kontrol Parametreleri) yerleşir (Şekil  4).
    3. Control Parameters  bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Time
(Zaman) alt bölümünde tarih ve zaman ayarlaması yapılır.
          > Hours
(Saat), Mins (Dakika), Secs (Saniye),
          > Mounth (Ay),  Day (Gün),  Year (Yıl) kısımlarına değerler girilir.  
      ♦ Location
(Yer) alt bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
          > Get Location  düğmesine tıklanarak ülke ve şehir seçimi yapılır ve Geographic Location diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 5).
          > Map (Harita) kısmından Europe (Avrupa) seçilir. City (Şehir) kısmından İstanbul/Turkey seçilir sağdaki harita üzerinde şehrin üzerine işaret konulur. OK düğmesine tıklanarak yer seçimi tamamlanır.
          > Latitude
(Enlem) ve  Longitude (Boylam) değerleri değiştirilerek ışığın konumu değiştirilir.

     
                       Şekil  3:Işık kaynağı                                  Şekil  4:Parametreler                                                       

       ♦ Site (Yer) alt bölümünde aşağıdaki işlemler yapılır:
          Orbital Scale kısmına değer girilerek ışık kaynağının yüksekliği ayarlanır.
         >  North Direction kısmına değerler girilerek ışık pusulasıyla beraber döndürülerek yönü değiştirilir.


                                      Şekil 5: “Geographic Location”  diyalog kutusu

       ♦ Sunlight ışık, gölge gibi diğer ayarlarını yapmak için ışık kaynağı seçilir ve Modify düğmesine tıklanır. Free Directional Light parametreleri ekranın sağ tarafına yerleşir. Standart ışıklarda anlatıldığı gibi gerekli düzenlemeler yapılır.
       ♦ Render yapılarak işlem tamamlanır
(Şekil 6). Işık sıçramalarını hesaplamaz. Objelerin bazı kısımları karanlık görünebilir. Bu gibi yerleri aydınlatmak için şiddeti azaltılmış ışıklar kullanılır.

  
           Şekil  6:Sunlight  ışığın kullanımı sonucu                                                     

SPONSORLAR