DİREKT IŞIKLAR
     "DİREKT" IŞIKLAR
   1.TARGET DIRECT (Hedefli Direkt Işık)
     Target  Direct  ışık yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Target Direct yönlendirilmiş ışıklardır. Işınlar silindir şeklinde ve paraleldir. Pencereden giren güneş ışığı gibidirler. Aydınlattıkları  alan içinde gölge düşürürler. Target Direct ışık komutuna aşağıdaki yollardan girilir:
       ♦ Create panel ► Lights Standard Target  Direct 
       ♦ Create menu Standard Lights Target  Directional

    2. Target Direct komut düğmesine tıklandıktan sonra Top, Left, Front gibi ekranlardan birinde mouse’ın  sol tuşuyla ışığın kaynağı için istenilen bir yere tıklanır. Işığın hedefi için sol tuş basılı iken objeye doğru sürüklenerek bırakılır.
    3. Etkileri ise perspektif ekranında izlenir. 
    4. Kaynak ve hedef kısımlarının yerleri ayrı ayrı Move komutuyla ayarlanabilir. Komutun ekrandaki işareti  şeklindedir. Kaynak kısmı ok şeklinde, hedef kısmı ise kare şeklindedir.
Şekil 1’ de Target  Direct ışığının Front ve Perspective ekranlarındaki görüntüleri görülmektedir.

 
                  Şekil 1:Target Direct ışığın görüntüleri                                                               

    5. Işıkların ortasındaki çizgiye tıklanırsa ışığın tamamı hareket ettirilir.
    6. Işık huzmesi oluşturmak için AthmospheresEffect AddVolume Light  yolu kullanılır. Density kısmından yoğunluğu ayarlanır. İleride anlatılacaktır.
Şekil 2’ de Render işleminden sonra ışığın etkisi görülmektedir.

 
                     Şekil 2:Render sonucu

    2.FREE  DIRECT (Serbest  Direkt)
    Free Direct  ışık yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1.Free  Direct,  hedef objesi olmayan bir ışıktır. Burada da ışınlar birbirine paralel gelir. Komutun işareti  tıklandığı ekranda  şeklinde, diğer ekranlarda   şeklinde ve perspektif ekranında   şeklindedir. Binaların karanlık yüzeylerini aydınlatmak için kullanılır. Free Direct ışık aracına aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Create panel Lights Standard Free Direct

      ♦ Create menuStandard Lights Directional

    2. Free Dirct araç düğmesine tıklandıktan sonra mouse’ın  sol tuşu ile Top, Left, Front gibi ekranlardan birinde istenilen yere tıklanarak yerleştirilir (Şekil 3).
    3. Free Direct ışık tıklanılan ekrana dik olarak yerleşir.  Bu ışık Rotate  komutuyla döndürülerek veya Move  komutyla taşınarak istenilen yere yerleştirilir.
    4. Yapılan düzenlemelerin etkileri perspektif ekranında izlenir. İstenilen sonuç elde edilinceye kadar işleme devam edilir. Gerektiğinde istenmeyen ışıklar silinebilir.


                   Şekil 3:Free Direct ışığın ekranlardaki görünümü

 

SPONSORLAR