SPOT IŞIKLAR
   SPOT IŞIKLAR
    1.STANDARD LIGHTS (Standart Işıklar) TANITIMI
    Yapılan proje çalışmalarında, günlük hayattaki gibi gece ve gündüz aydınlatılmasıyla gölge elde edilmesi için ışıklar kullanılır. Işıklar, gerçek ışıkları taklit eden objelerdir. Ayrıca film çalışmalarında kullanılan sahne araçlarıdır. Sahneye hiç ışık atanmamışsa default ışık sistemi ile aydınlanır. Şekil 1’ de ışıklandırılmamış, Şekil  2’ de ışıklandırılmış ve gölge oluşturulmuş bir çalışma görülmektedir.

  
                                    Şekil 1:Işıklandırılmamış resim                                                                            

    Standart ışıklar fiziksel kuralları dikkate almadan aydınlatırlar. Ev veya ofis ışıkları gibidirler. Aynı alanda birden fazla ışık kullanılabilir. Default Scanline Renderer ile hızlı Render yaptırılır. Standart ışıklandırma komutlarına aşağıdaki yollardan ulaşılır:
     ♦ Create Panel   ►Lights   ►Standard

     ♦ Create Menu Standard Lights


                               Resim 2:Işıklandırılmış resim

   2.TARGET SPOT (Hedefli Spot Işık)
    Target Spot  ışık yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:  
    1.Target Spot yönlendirilmiş ışıklardır. Işınlar koni şeklindedir. Araba farları gibidirler. Aydınlattıkları konik bir alan içinde gölge düşürürler. Diğer kısımlar karanlıkta kalır. Target Spot ışık aracına aşağıdaki yollardan girilir:
      ♦ Create panel  Lights    ►Standard ►Target Spot   
(Şekil  3)
      ♦ Create menu  ►Standard Lights Target Spotlight
    2. Target Spot komut düğmesine tıklanarak aktif yapılır.
    3. Işık kaynağı için mouse’ın  sol tuşu ile Top, Left, Front ekranlarından birinde istenilen bir yere tıklanır. Sol tuş basılı iken ışığın hedefi için objeye doğru sürüklenerek bırakılır.
    4. Etkileri ise perspektif ekranında izlenir. İstenilen sonuç elde edilinceye birden fazla ışık yerleştirilebilir. Gerektiğinde istenmeyen ışıklar silinebilir.
    5. Işığın kaynak ve hedef kısımları ayrı ayrı ayarlanabilir. Komutun ekrandaki işareti  şeklindedir.  Işığın kaynak  kısmı  Perspective  ekranında  koni  şeklinde,  diğer  ekranlarda  üçgen  şeklinde görünür.
    6. Işığın hedef  kısmı Perspective ekranında küp şeklinde, diğer ekranlarda kare  şeklinde görünür. Şekil  4’ te Target Spot ışığının Front ve Perspective ekranlarındaki görüntüleri görülmektedir.
    7. Hedef dikdörtgen şeklinde ise Aspect
(Oran) kısmından yatay kenar ile dikey kenar arasındaki oran ayarlanır. Bitmap (Fotoğraf) düğmesine tıklanırsa seçilen resmin boyutlarına göre ayarlanır. Bu konu ileride anlatılacaktır.

 
        Şekil  3:Işık isimleri                 Şekil  4:Target Spot ışığının ekranlardaki görüntüsü

   3.FREE SPOT (Serbest Spot)
    Free Spot  ışık yerleştirmek için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Free Spot ışığının Target Spot  ışığında olduğu gibi hedef objesi yoktur. Komut aracına tıklandıktan sonra koni şeklinde Free Spot ikonu görüntülenir. Free Spot ışık aracına aşağıdaki yollardan girilir:
     ♦ Create panel ►Lights Standard ► Free Spot

     ♦ Create menu Standard Lights ►Free Spotlight

    2. Free Spot komut düğmesine tıklandıktan sonra mouse’ın  sol tuşu ile Top, Left, Front gibi ekranlardan istenilen bir yerine tıklanır ve ışık yerleştirilir. Free Spot ışık tıklanılan ekrana dik olarak yerleşir. Şekil 5’ de görüldüğü gibi Free Spot ışık Front  ekranına tıklanarak yerleştirilmiştir.


                           Şekil 5:Free Spot ışığının ekranlardaki görünümü

    3. Bu ışık Rotate  komutuyla döndürülerek veya Move  komutuyla taşınarak istenilen konuma getirilir. Free Spot ışığının görüntüsü Target Spot ışığının  görüntüsü gibidir. Sadece hedef objesi yoktur. Komut  işareti  perspektif ekranında koni  diğer ekranlarda üçgen  şeklindedir.
    4. Yapılan düzenlemelerin etkileri perspektif ekranında izlenir. Gerektiğinde birden fazla ışık kullanılabilir.  

 

SPONSORLAR