DÜZ OBJE ÇİZİMİ
   DÜZ OBJE ÇİZİMİ
   1.TAVSİYE EDİLEN KOMUTLAR
    Şekil  1’ de görülen 2 boyutlu düz objenin resmini çizebilmek için tavsiye edilen komutlar:
     ♦ LINE
(Çizgi), 
     ♦ LINEWEIGHT (Çizgi Genişliği),


                       Şekil 1:Çizimi yapılacak “Düz Obje”

   2.DÜZ OBJENİN ÇİZİMİ
    Şekil 1’ deki objeyi incelediğimizde çizgilerin X ve Y eksenlerine paralel ve düz çizgilerden meydana geldiği görülmektedir. Bu çizimde sadece çizim komutu Line (Çizgi-Doğru) kullanılacaktır. Çizim için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. AutoCAD programı ilk açıldığında ölçü olarak dağınık gelmektedir. Kendi içindeki ayara göre A3 kağıt ölçüsünde açılması gerekirken A0’ dan büyük açılmaktadır. Çizilen objeler çok küçük göründüğünden programı yeni öğrenenleri yanıltmaktadır. Bunu düzeltmek için Zoom komutunun All seçeneği kullanılır. Komut satırından kullanımı aşağıdaki gibidir:
    Command:Z

    Specify corner of window, enter a scale factor (…), or [All/..] : A
     2. Çizgileri, yatay ve dikey kolay çizebilmek için durum çubuğu üzerindeki Orthomode
(Yatay-Dikey) düğmesi kapalıysa açık olmalıdır. Bunun için düğme üzerine tıklanır veya F8 tuşuna basılır (Şekil 2). Devre dışı bırakmak için de aynı işlem kullanılır.


            Şekil 2:Durum çubuğu ve Orthomode düğmesi

    3.Çizime a köşesinden başlanacaktır. Doğrudan giriş yöntemi kullanılacaktır.
      ♦ Line komutu, komut düğmesine tıklanarak veya klavyeden komut satırına yazılarak çalıştırılır.
         Command:LINE 

      ♦ a köşesi ekranın herhangi bir yerine tıklanarak alınır
         Specify first point: a
      ♦ b köşesi için imleç sağ tarafa yönlendirilir ve 27 yazılıp Enter tuşuna basılır.
          Specify next point or [Undo]: 27
     
      ♦ c köşesi için imleç yukarı tarafa yönlendirilir ve 15 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Undo]: 15

      ♦ d köşesi için imleç sol tarafa yönlendirilir ve 15 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Close/Undo]: 15

      ♦ e köşesi için imleç yukarı tarafa yönlendirilir ve 21 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Close/Undo]: 21

      ♦ f köşesi için imleç sol tarafa yönlendirilir ve 21 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Close/Undo]: 21

      ♦ g köşesi için imleç aşağı tarafa yönlendirilir ve 15 yazılıp Enter tuşuna basılır.
          Specify next point or [Close/Undo]: 15

      ♦ h köşesi için imleç sol tarafa yönlendirilir ve 12 yazılıp Enter tuşuna basılır.
          Specify next point or [Close/Undo]: 12

      ♦ i köşesi için imleç aşağı tarafa yönlendirilir ve 12 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Close/Undo]: 12

      ♦ k köşesi için imleç sağ tarafa yönlendirilir ve 21 yazılıp Enter tuşuna basılır.
         Specify next point or [Close/Undo]: 21

      ♦ a köşesine tekrar gelerek çizimi tamamlamak için son çizgiyi çizmeden Close seçeneği seçilir. Klavyeden C yazılıp Enter tuşuna basılır ve çizim tamamlanır
(Şekil 3).
         Specify next point or [Close/Undo]:C

 
       Şekil 3:Çizimin sonucu                    Şekil 4:Seçilmiş objeler

   3.ÇİZGİLERİN KALINLAŞTIRILMASI
    AutoCAD çizim programı otomatik olarak kendi içindeki ayara göre çizgileri 0.25 mm kalınlıkta ince çizgi olarak çizdirmektedir. Teknik Resim’ de objelerin görünen kenarları kalın çizgilerle belirtilmektedir. Kalın çizgiler için ideal kalınlık 0.50 mm’ dir.
    Çizgileri kalınlaştırmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
    1. Herhangi bir komut çalıştırılmadan objenin tüm kenarları üzerine tek tek tıklanarak seçilir. Seçilen objelerin üzerinde kare kutular oluşur
(Şekil 4).
    2. Ribbon ► Home Tab  Properties Panel  Lineeight yoluyla çizgi kalınlıklarına ulaşılır. Çizgi kalınlığı 0.50 üzerine tıklanarak obje kalınlaştırılır (Şekil 5).
    3. Objeleri seçimden çıkarmak için klavyeden Esc tuşuna basılır.


                              Şekil 5:Properties paneli ve çizgi kalınlıkları

    Not: Burada anlattığımız çizim kuralı benzer tüm düz çizimler için geçerlidir. Çizgi kalınlığı verme işleminde obje seçimi yoktur ve tüm objeler için aynı şekilde uygulanır.

 

SPONSORLAR