/
/
/
DOSYA AÇMA (Open)
DOSYA AÇMA (Open)
   DOSYA AÇMA (Open)
    
1. TANITIM
     AutoCAD çizim programında önceden çizilmiş ve Save (Kaydet) komutuyla  kaydedilmiş dosyaları  açmak için kullanılan bir komuttur. Filedia (Dosya Diyalog Kutusu) sistem değişkeninin değeri 0 ise diyalog kutusu görüntülenmez ve dosya açma işlemleri komut satırından yapılır, 1 ise diyalog kutuları görüntülenir ve dosya açma işlemleri buradan yapılır. Default değer 1’ dir. *.dwg, *.dxf, *.dws, ve *.dwt dosya uzantılı ve kayıtlı çizimler açılır. Biz genellikle *.dwg uzantılı dosyaları kullanmaktayız.
     Command: FILEDIA 
     Enter new value for FILEDIA <0>:1     (FILEDIA için yeni değeri giriniz.)

     Open komutu aşağıdaki yollardan biriyle çalıştırılır:
     ♦ Komut satırına klavyeden OPEN yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
        Command:OPEN
     ♦ Standard Toolbar ► Open  (Standart Araç Çubuğu  Aç)
     ♦ File Menu ► Open  (Dosya Menüsü  Aç)
     ♦ Klavyeden  Ctrl+O tuşlarına birlikte basılır.
     ♦ Application Menu   ► Open  ►  Drawing
        (Uygulama Menüsü  Aç  Çizim)

     ♦ Quick Access Toolbar ► Open  (Hızlı Erişim Araç Çubuğu  Aç)

     2. KAYITLI  DOSYALARI  AÇMA
     Kayıtlı dosyayı açmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. Open komutu çalıştırılır.  
         Command:OPEN
     2. Komut çalıştırıldıktan sonra  Select File 
(Dosya Seç) isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil  1). Select File  diyalog kutusunda aşağıdaki işlemler yapılır:
         
                                                      Şekil 1:”Select File” diyalog kutusu

      ♦  Look in kısmından dosyanın kaydedildiği klasöre ulaşılır. Ortadaki boşlukta klasördeki dosyalar listelenir. Listeden açılmak istenen dosya üzerine sol tuşla bir kere tıklanır. Dosya ismi üzerine iki defa tıklanırsa dosya direkt açılır.
      ♦  File name kısmına seçilen dosyanın ismi yazılır.
      ♦  Files of type kısmından dosya
uzantısı seçilir. Burada Drawing (*.dwg) seçildi.
      ♦  Preview kısmında seçilen dosyanın  önizlemesi görüntülenir.
      ♦  Open düğmesine tıklanarak seçilmiş dosya açılır ve üzerinde çalışılmaya devam edilir.
      ♦  Cancel düğmesine tıklanırsa dosya açma işlemi iptal edilir.
Şekil 2’ de açılmış bir dosya görülmektedir.

    
                                                      Şekil 2:Açılmış çizim dosyası

SPONSORLAR