/
/
/
DOSYA GÖNDER (Export)
DOSYA GÖNDER (Export)
    EXPORT (Dosya Gönder)
      1. TANITIM
     Export, AutoCAD programında çizilmiş resimlerin, diğer çizim programlarının formatında kaydedilmesini sağlayan komuttur. İlgili programlarda dosyalar açılarak işlem yapılabilir ve o program formatında yeniden kaydedilirler.
     Komuta aşağıdaki yollardan girilir:
      
♦ Klavyeden EXPORT veya EXP yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
         Command:EXP

      ♦ File Menu ► Export… (Dosya  Menüsü  Dosya İhraç Et)
      ♦ Application Menu
 Export        (Uygulama Menüsü  Dosya İhraç Et)

     2. DOSYALARIN  GÖNDERİLMESİ
     Dosya ihraç etmek (Göndermek) için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Export komutu çalıştırılır.
     2. Komut çalıştırıldığında Export Data isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1).
   

                                                      Şekil 1:”Export Data” diyalog kutusu

     Expot Data diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     ♦ Save in kısmından dosyanın kaydedileceği klasör seçilir.
     ♦  File name kısmına yeni dosya ismi yazılır.
     ♦ Files of type kısmından kaydetme türü seçilir (Şekil 2).
     
 Save düğmesine tıklayarak  dosya  kaydedilir.
     ♦ Cancel düğmesine basılırsa işlem iptal edilir.
   

                                                          Şekil 2:Gönderilecek dosya formatları

SPONSORLAR