/
/
/
KAYDET (Save), FARKLI KAYDET (Saveas)
KAYDET (Save), FARKLI KAYDET (Saveas)
    SAVE (Kaydet)

     1. TANITIM 
     Save (Kaydet) komutu, yapılan çizimleri, yeni bir dosyaya ilk defa veya son değişikliklerin mevcut dosyaya kaydedilmesi için kullanılır. Save komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır.
     ♦ Klavyeden SAVE veya QSAVE yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
         Command:SAVE
      ♦ Standard Toolbar ► Save    (Standart Araç Çubuğu ► Kaydet)
      ♦ File Menu ► Save…  (Dosya Menüsü ► Kaydet)
      ♦ Klavyeden Ctrl+S tuşlarına birlikte basılır.
      ♦ Application Menu    Save         (Uygulama Menüsü ► Kaydet)

       ♦ Quick Access Toolbar ►QSave    (Hızlı Erişim Çubuğu ►Hızlı Kaydet)

    2. DOSYALARI KAYDETME
    Çizimleri kaydetmek için aşağıdaki işlemler yapılır:
    1. Save komutu çalıştırılır:
       Command: SAVE
    2. Komut çalıştırıldığında, önceden oluşturulmuş dosyalarda yapılan en son değişiklikler bu komutla mevcut dosya üzerine kaydedilir. Save komut yazısı üzerine veya komut işaret düğmesine tıklanır. Başka hiçbir işlem yapılmaz.
    3. Çizimler dosyaya ilk defa kaydedilecekse farklı kaydet işlemine tabi tutar. Bunun sebebi çalışmalarımızı AutoCAD’ in şablon dosyasında yaptığımızdan dolayıdır. Şablon dosyaya kayıt yapılamaz. Komut çalıştırıldığında daha önceden hiç kaydedilmemiş çizimler için Save Drawing As
(Başka İsimle Kaydet) adında bir diyalog kutusu görüntülenir. Diyalog kutusunun ayrıntıları Saveas komutunda açıklanacaktırr. 

       SAVEAS  (Farklı Kaydet)

      1. TANITIM
      Mevcut çizim dosyasının başka bir isimde kopyasını çıkarmak veya ilk defa kaydetmek için kullanılır. Aynı özellikte aynı büyüklükte yeni bir çizim dosyasına başlanacaksa bu komutla dosyanın, yeni isimle kopyası alınır. Çizilmiş resim silinir ve yeni çizime başlanır. Bu işlemle tekrar ayar yapma ve antet çizme ihtiyacı olmaz.  
     Save As komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
      ♦ Klavyeden komut satırına SAVEAS yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
         Command:SAVEAS
      ♦ File Menu ► Save As…  (Dosya Menüsü  Farklı Kaydet)
      ♦ Application Menu    SAve As     AutoCAD Drawing
        (Uygulama Menüsü  Farklı Kaydet  AutoCAD Çizimi)
      ♦
Quick Access Toolbar Save As  (Hızlı Erişim Çubuğu ►Farklı Kaydet)

      2. DOSYALARI  BAŞKA  İSİMLE  KAYDETME
      Dosyaları farklı isimlerde kaydetmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
     1. Saveas komutu çalıştırılır.
       Command: SAVEAS
     2. Komut çalıştırıldıktan sonra  Save Drawing As isimli diyalog kutusu ekrana gelir
(Şekil 1). Save Drawing As  diyalog kutusunda aşağıdaki işlemler yapılır:


                                                   Şekil 1:”Save Drawing As” diyalog kutusu

     1. Save in kısmından dosyanın kaydedileceği önceden hazırlanmış klasör seçilir.
     2. File name kısmına yeni dosya ismi yazılır.
     3.Files of type kısmından eski versiyonlara göre dosya tipi seçilir. Burada AutoCAD 2013 Drawing (*.dwg) dosya tipi seçilmiştir
(Şekil  2).
        ♦ AutoCAD 2010, AutoCAD 2007, AutoCAD 2004, AutoCAD 2000, AutoCAD R14  gibi eski versiyon formatlarında kayıt yapılıp kullanılabilir.
        ♦  Ayrıca ASCII tabanlı *.dxf  formatında kayıt yapılabilir ve AutoCAD dahil birçok çizim programlarında açılıp kullanılabilir.
        ♦ Eski versiyonlarda kayıt yapılırsa, en son AutoCAD  versiyonunda çizilen resimler eski versiyonlarda açılır ve üzerlerinde düzenleme yapılabilir. Hemen şunu hatırlatalım eski versiyonlarda çizilen resimler bir üst versiyonda açılır. Bir üst versiyonda çizilen resimler bir alt versiyonda açılmazlar.
     4. Save düğmesine tıklanarak  dosya  yeni isimde kaydedilir.
     5Cancel düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir.

 
                                                       Şekil 2:Eski versiyonlara ait dosya tipleri

    

SPONSORLAR