/
/
/
YENİ DOSYA AÇMA (New)
YENİ DOSYA AÇMA (New)
    NEW (Yeni Çizim Dosyası Oluşturma)
     
1.TANITIM
     AutoCAD çizim programında bir dosya üzerinde çalışırken, dosyayı kapatmadan yeni bir boş çizim dosyası oluşturularak başka bir çizime başlanabilir. Hemen şunu belirtelim kapatılmadan çok sayıda dosya açılabilir. Yeni çizim dosyası açmak için New (Yeni) komutu kullanılır.
     
New komutu aşağıdaki yollardan biriyle çalıştırılır:
     ♦ Klavyeden komut satırına NEW yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
        Command:NEW 
     ♦ Standard Toolbar ► QNew  (Standart Araç Çubuğu  Hızlı Yeni)
     ♦ File Menu ► New  (Dosya Menüsü  Yeni)
     ♦ Klavyeden Ctrl+N tuşlarına birlikte basılır.
     ♦ Application Menu   ► New  ►  Drawing
        (Uygulama Menüsü  Yeni  Çizim)

     ♦ Quick Access Toolbar ► QNew  (Hızlı Erişim Araç Çubuğu  Hızlı Yeni)

     2. YENİ ÇİZİM DOSYASI AÇMA
     Yeni çizim dosyası oluşturmak için aşağıdaki sıra takip edilir:
     1. New
(Yeni) komutu çalıştırılır.
        Command:NEW
     2. Komut çalıştırıldığında Select Template 
(Şablon Seç) isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1). Diyalog kutusunda aşağıdaki işlemler yapılır:
        ♦ Ortadaki boşlukta şablon dosya isimleri bulunur. Ülkemizde kullanılan Metric
(Metreye dayalı) sisteme göre boş bir dosya açmak için Acadiso seçilir. İngiltere ve Amerika’ da kullanılan Inch (inç-parmak) sistemine göre boş bir dosya açmak için Acad seçilir.
        ♦ File name kısmında Acadiso yazısı görünür.
        ♦ Files of type  kısmından  Drawing Template [*.dwt] seçilir.
        ♦ Acadiso3D.dwt  seçilirse 3 boyut ortamında dosya açılır.
        ♦ Open düğmesine tıklanarak boş yeni bir çizim dosyası açılır.

   
                                             Şekil 1: “Select template” diyalog kutusu

     Not: Açtığımız yeni dosya şablon dosyadır. Şablon dosya içine kayıt yapılamaz. Çizime başlamadan veya biraz çizim yaptıktan sonra Save (Kaydet) komutuyla *. dwg uzantısında belirlediğimiz bir isimde sabit diske kaydetmeliyiz. AutoCAD programının dosya uzantısı *.dwg dir. Yeni çizim dosyası Drafting & Annotation (Çizim ve Açıklama) kullanıcı arayüzünde açılır.
     Önemli Not: 
Yeni açılan bir dosya ölçü bakımından bozuk gelmektedir. Bunu düzeltmek için komut satırına ZOOM yazılıp Enter tuşuna basılır. Mesajlardan ALL yazılıp Enter tuşuna basılır.
     Command:ZOOM
                       :ALL

 

SPONSORLAR