/
/
/
PROGRAMDAN ÇIK (Exit), DOSYA DİYALOĞU (Filedia)
PROGRAMDAN ÇIK (Exit), DOSYA DİYALOĞU (Filedia)
     EXIT (Çık) 

    1. TANITIM
    Çizim dosyasından ve AutoCAD programından çıkmak için kullanılan bir komuttur. Komuta aşağıdaki yollardan ulaşılır.
     ♦ Klavyeden EXIT veya QUIT yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
        Command:EXIT
     ♦ File Menu ► Exit    (Dosya  Menüsü  ► Çık)
     ♦ Klavyedeki  Ctrl+Q tuşlarına birlikte basılır.  

    2. PROGRAMDAN ÇIKMA
    1. Exit komutu aktif yapılır.
        Command: EXIT 
    2. Komut aktif yapıldıktan sonra çalışmayı sona erdirir ve programı kapatır. Son değişiklikler kaydedilmemişse  uyarı mesajı gelir.
      ♦ Evet 
(Yes) düğmesine tıklanırsa kayıt yapılır ve program kapatılır.
      ♦ Hayır (No) düğmesine tıklanırsa kayıt yapılmadan program kapatılır.
      ♦ İptal (Cancel) düğmesine tıklanırsa kapatma işlemi iptal edilir ve güncel dosyada çalışmaya devam edilir.
    3. Ayrıca program penceresinin sağ üst köşesindeki Close X düğmesine tıklanarak program kapatılır. Yukarıda anlatıldığı gibi uyarı mesajı görüntülenir. Şekil 1’ de kapatma düğmesi görülmektedir.


                   Şekil 1:Kapatma düğmesi
 

    FILEDIA (Dosya Diyaloğu)
    AutoCAD programında diyalog kutularıyla çalışan tüm komutlarda diyalog kutusu görünmüyorsa Filedia sistem değişkeni komutu kullanılır. Değer 0 ise diyalog kutuları görünmez ve dosya adı komut satırından girilir. Değer 1 ise diyalog kutuları  görünür.
    Command: FILEDIA 
    Enter new value for FILEDIA <0>: 1          (Filedia için yeni değeri giriniz)


 

SPONSORLAR