/
/
/
KAPAT (Close), HEPSİNİ KAPAT (Closeall)
KAPAT (Close), HEPSİNİ KAPAT (Closeall)
       CLOSE (Kapat)
    1.TANITIM
      Close (Kapat), ekranda bulunan ve üzerinde çalışılan çizim dosyasını, AutoCAD programını kapatmadan sonlandırmak için kullanılan bir komuttur.
      Close komutuna aşağıdaki yollardan ulaşılır:
       ♦ Klavyeden komut satırına CLOSE yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
          Command:CLOSE
       ♦ File Menu ► Close (Dosya Menüsü  Kapat)
        ♦ Application Menu   ► Close   ► Current Drawing
        (Uygulama Menüsü  Kapat Güncel Çizim)

    2. DOSYAYI KAPATMA
    Güncel yani üzerinde çalışılan dosyayı kapatmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
    1. Close komutu çalıştırılır.
        Command: CLOSE
    2. Close komutu çalıştırıldıktan sonra çalışmayı sona erdirir ve dosyayı kapatır.
    3. Son değişiklikler kaydedilmemişse  uyarı mesajı ekrana gelir
(Şekil 1). Eğer çizim dosyası Read - Only (Sadece Okunabilir) ise yapılan değişiklikleri kaydetmek için Saveas (Farklı Kaydet) komutu kullanılmalıdır.
      ♦ Evet
(Yes) düğmesine tıklanırsa kayıt yapılır ve çizimden çıkılır.
      ♦ Hayır
(No) düğmesine tıklanırsa kayıt yapılmadan çizimden çıkılır.
      ♦ İptal
(Cancel) düğmesine tıklanırsa kapatma işlemi iptal edilir ve güncel dosyada çalışmaya devam edilir.

     
                        Şekil 1.Uyarı mesajı

      CLOSEALL (Hepsini Kapat)

    AutoCAD çizim programında birden fazla dosya açılıp çalışılabilir. Close All (Hepsini Kapat), açık olan birden fazla dosyayı bir defada kapatmak için kullanılan bir komuttur. Son değişiklikleri kaydedilmemiş dosyalar varsa uyarı mesajı ekrana gelir (Şekil 1).
    Komuta giriş yerleri aşağıda belirtilmiştir:
      Klavyeden CLOSEALL yazılır ve Enter  tuşuna basılır.
       Command:CLOSEALL
     ♦ Window Menu ► Close All     (Pencere Menüsü ► Hepsini Kapat)
     ♦ Application Menu   ► Close  ► All Drawings
        (Uygulama Menüsü  Kapat Tüm  Çizimler)

 

SPONSORLAR