/
/
/
ALTERNATİF BİRİMLER (Alternate Units)
ALTERNATİF BİRİMLER (Alternate Units)
   "ALTERNATE UNITS (Alternatif Birimler)" SEKMESİ

    Mevcut birimin yanında ikinci bir birim kullanılacaksa gerekli ayarlar burada yapılır. Milimetrik ölçünün yanına  inç ölçüsünü yazdırmak gibi. Bu sekmenin kullanılabilmesi için Display alternate units onay kutusu işaretlenmelidir (Şekil 1).


                                                        Şekil 1:Alternate Units sekmesi

    1.ALTERNATE UNITS (Alternaif Birimler)BÖLÜMÜ
    Bu bölümde alternatif birimlerle ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Unit Format
(Sayı Biçimi) kısmından sayı biçimi ayarlanır. Ülkemizde kullanılan Decimal (Ondalık) sayı biçimi  seçilir.
      
 Precision
(Hassasiyet) kısmından  virgülden sonraki basamak sayısı ayarlanır. Makinecilikte virgülden sonra 2 veya 3 basamak tercih edilir. Bizim tercihimiz 2 basamaktır.
       Round off  
(Yuvarlatma) kısmına yuvarlatma sayısı girilir. Default değer 0’ dır. Yuvarlatma yok demektir. 1 sayısı girilirse yuvarlatma yapılır. Yarımdan aşağısı dikkate alınmaz. Yarımdan yukarısı bir üst sayıya yuvarlanır. Örneğin 30.49=30 alınır. 30.50=31 alınır. Bu durum makinecilikte kabul edilmez. Değer 0 olarak kalmalıdır.
      
 Prefix
(Ön ek) kısmından  sayıların önüne sürekli konulacak işaretler ayarlanır. Bu durum tercih edilmez.
      
 Suffix
(Son ek) kısmından  sayıların sonuna sürekli konulacak işaretler ayarlanır. Bu durum da tercih edilmez.

    2.ZERO  SUPPRESSION (Sıfır gizleme)  BÖLÜMÜ
    Ondalıklı sayılarda  sayının en başındaki ve sonundaki sıfırların gizlenmesi ayarları yapılır. Leading onay kutusu işaretlenirse en baştaki sıfırlar, Trailing onay kutusu işaretlenirse en sondaki sıfırlar gizlenir.

    3. PLACEMENT (Yerleştirme)  BÖLÜMÜ
    Alternatif birimin birinci ölçünün neresine yerleşeceği bu bölümden ayarlanır (Şekil 2).
       After primary value (Birinci değerden sonra) seçeneği seçilirse alternatif birim birinci ölçünün sağ tarafına ve köşeli parantez içine yerleşir)
      
 Below primary value (Birinci değerin altına) seçeneği seçilirse alternatif birim birinci ölçünün alt tarafına ve köşeli parantez içine yerleşir)


                                 Şekil 2:Alternatif ölçünün yerleşme şekilleri

 

SPONSORLAR