/
/
/
ÖLÇÜ YAZISI AYARLARI (Text)
ÖLÇÜ YAZISI AYARLARI (Text)
     "TEXT (Yazı)" SEKMESİ
    1.TANITIM
    Her ölçüde, ölçü çizgisinin üstünde ölçü yazısı bulunur. Bu sekmede ölçü yazılarının ayarları yapılır. Yine hatırlatalım bu yapılan ayarlar ölçü seçmeden tüm ölçülendirmeleri etkiler.
    Dimstyle komutu çalıştırıldıktan sonra Dimension Style Manager
(Ölçülendirme Stili Yöneticisi)  isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Sağ taraftaki Modify düğmesine tıklanır ve Modify Dimension Style: ISO-25  isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1). Burada Text sekmesindeki ayarlar anlatılacak.

    2.TEXT APPERANCE (Yazı görünümü) BÖLÜMÜ
    Bu bölümde aşağıdaki düzenlemer yapılır:
    ♦ Text style kısmından yazı stili seçilir. Standard yazı sitili seçili olarak gelir. Üzerinde 3 nokta bulunan düğmeye
 tıklandığında Text Style isminde yeni bir diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusunda:
       Font
(Yazı Tipi) bölümündeki Font Name kısmından kullanılacak yazı tipi ismi seçilir. Bazı yazı tiplerde Türkçe’ ye mahsus olan ç, ş, ö, ü gibi harfler yazdırılamaz. Bundan dolayı yazı tiplerini denemeniz gerekir. Eskiden beri okullarımızda öğretilen norm yazı dediğimiz ve Teknik Resme uygun olan  ISOCPEUR yazı tipi seçilebilir. Bu aynı zamanda yazı şablonlarının yazı tipidir.
       > Font Style
(Yazı Stili) kısmından yazının nasıl yazdırılacağı seçilir. Regular (Düzgün), Italic (Eğik), Bold (Kalın) gibi seçeneklerden biri seçilir. Default seçenek Regular’ dır. Apply (Uygula) düğmesine tıklanır. Text Style diyalog kutusu kapatılır ve ana diyalog kutusuna dönülür.
   
 Text color
(Yazı Rengi) kısmından yazı rengi seçilir.
    
 Fill color kısmından, yazının arka planına yerleştirilecek renk seçilir. None
(Yok) seçeneği seçilidir.
     Text Height
(Yazı Yüksekliği) kısmına  ölçülendirmede kullanılacak yazı yüksekliği girilir. Default yükseklik 2.5 mm, dir. Burada yazı yüksekliği alınırken iki hususa dikkate edilir.
       
> Büyük resimler ekrana yerleştirildiğinde yazılar okunamayabilir. Bu durumda yazı yüksekliği artırılır ve normal okunacak hale getirilir.
       
> Büyük bina resimleri küçük kağıtlara bastırılırken yazılar okunmayabilir. Bu durumda da yazı yüksekliği artırılır ve çıktıda okunacak hale getirilir. Yazı yüksekliğinin ne kadar olacağı denenerek bulunur.
    
 Draw frame around text  yazısının önündeki onay kutusu işaretlenirse ölçü yazısı bir dikdörtgen içine alınır.


                                                             Şekil 1:”Text” sekmesi

    3.TEXT PLACEMENT (Yazı yerleştirme) BÖLÜMÜ
    Bu bölümde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
     
 Vertical
(Dikey) kısmı daima Above olmalıdır. Dik ölçülendirmeler de ölçü yazısı ölçü çizgisine paralel ve sol tarafına aşağıdan yukarı doğru yazılacaktır.
     
  Horizontal
(Yatay) kısmından  Centered  seçilmelidir. Ölçü yazısı ölçü çizgisinin ortasına yazılacaktır.
     
  View Direction
(Görünüm Yönü) kısmından Left to Right (Soldan Sağa) seçilmelidir.
     
 Offset from dim line
(Ölçü Çizgisinden Öteleme) kısmına ölçü çizgisi ile ölçü yazısı arasındaki uzunluk değeri yazılmalıdır. Bu ölçü en az 1 mm tercih edilmektedir. Bu ölçü resmin büyüklüğüne göre daha fazla alınabilir. Yazılar kesinlikle ölçü çizgisine değmemelidir.

    4.TEXT ALIGNMENT (Yazı hizalama) BÖLÜMÜ
    Bu bölümde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    
 Horizontal  seçilirse ölçü yazılarının tamamı yatay yazılacaktır.
    
 Aligned with dimension line
(Ölçü Çizgisine Hizalı) seçilirse tüm ölçüler ölçü çizgisine paralel olarak yazılır. Dik ölçülendirmelerde kullanılması zorunludur. Bu seçenek okullarda öğrettiğimiz kurallara uygundur.
    
 ISO Standart seçilirse ölçü yazıları, bağlama çizgileri arasında yer varsa iç kısma yazılır. Ölçü bağlama çizgileri arasında yer yoksa dış kısma yatay olarak yazılır.

    Not: Bu sekmede Text Height (Yazı Yüksekliği) ve Offset from dim line (Ölçü Çizgisinden Öteleme) ölçülerini ayarlamak yeterlidir.
 

SPONSORLAR