/
/
/
OK ve SEMBOL AYARLARI (Arrow and Symbols)
OK ve SEMBOL AYARLARI (Arrow and Symbols)
    SYMBOLS and ARROWS (Semboller ve Oklar)  SEKMESİ
    1.TANITIM
     Her ölçüde, ölçü çizgisinin iki ucunda oklar bulunur. Bu sekmede ölçülendirmede kullanılan semboller ve ölçü okları ayarları yapılır. Yine hatırlatalım bu yapılan ayarlar ölçü seçmeden tüm ölçülendirmeleri etkiler.
     Dimstyle komutu çalıştırıldıktan sonra Dimension Style Manager
(Ölçülendirme Stili Yöneticisi)  isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Sağ taraftaki Modify düğmesine tıklanır ve Modify Dimension Style: ISO-25  isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 1). Burada Symbols and Arrows sekmesindeki ayarlar anlatılacak.


                                                Şekil 1:”Symbols and Arrows” sekmesi

    2.ARROWHEADS (Oklar) BÖLÜMÜ
    Arrowheads bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
    ♦ First, Second, Leader kısımlarından ölçü oku şekli seçilir. Default olarak Closed filled isimli içi dolu üçgen oklar karşımıza gelir. Bu okları daha çok makine resmi çizenler kullanır. Kullanıcılar mesleklerine uygun ok çeşidini seçerler. Üzerine tıklandığında diğer oklar listelenir
(Şekil 2).
     First (Birinci) kısmından ok seçildiğinde Second (İkinci) kısımdaki ok otomatik değişir. Sadece Second (İkinci) kısımdaki ok değişince birinci etkilenmez. Leader (Kılavuz Çizgi) kısmındaki okun içi dolu üçgen olmasında fayda var. Çünkü ok objeye bitişiktir.
    
 Arrow size
(Ok ölçüsü) kısmına  ok ölçüsü girilir. A4 ve A3 kağıtları için 2.5-3 mm ok ölçüsü normaldir. Bina resmi gibi büyük resimler küçük kağıtlara çizdirilirken ok ölçüsü büyütülmelidir. Aksi halde oklar görünmeyecektir. Çünkü büyük resimler küçültülerek çizildiği için yazılar da aynı oranda küçülecektir.


              Şekil 2:Ok çeşitleri

    Şekil 3’  de görüldüğü gibi ok olarak Oblique (Eğimli) seçilmiştir. Sağ taraftaki boşlukta seçilen okun yerleşme şekli görülmektedir.


                                        Şekil 3: Oblique (Eğimli) ok uygulaması

    3.CENTER MARKS (Merkez İşareti) BÖLÜMÜ
    Bu bölümde, daire ve yayların merkezine konulacak işaretin şekli ve ölçüsü belirlenir (Şekil 4).
      None (Yok) seçilirse işaret konulmaz.
     
 Mark
(İşaret) seçilirse daire veya yayın merkezine + işareti yerleştirilir.
     
 Line
(Çizgi) seçilirse daire ve yayın merkezine çizgi yerleştirilir. Daireden dışarıda kalan kısmın uzunluğu Size (Ölçü) kısmına yazılan ölçü kadardır.
     
 Size
(Ölçü) kısmına merkez işaretinin yarı uzunluk değeri    girilir. Tam uzunluk 5 mm olur.

   
                         Şekil 4:Merkez işareti ve çizgisi                                            

    4. ARC  LENGTH SYMBOL (Yay uzunluk sembolü) BÖLÜMÜ
    Bu bölümde, yayın uzunluğu ölçülendirildiğinde yay işaretinin konulma yeri belirlenir.
     
 None seçilirse işaret konulmaz.
     
 Above dimension text seçeneği seçilirse yay işareti yazının üstüne konulur.        
     
 Preceding dimension text seçeneğiyle yay işareti yazının önüne konulur.
     
Şekil 5' de yay işaretinin yerleri görülmektedir.


                       Şekil 5:Yay ölçüsü ve yay işaretinin yerleri

      Not: Bu sekmede Arrowheads bölümünde First (Birinci) kısmından ok çeşidi seçmeniz, Arrow size (Ok ölçüsü) kısmına  da ok ölçüsü girmeniz yeterlidir. Diğer bölümlerde gösterilen hususlar günümüzde pek kullanılmamaktadır.
 

SPONSORLAR