TANITIM ve STİL SEÇİMİ
    DIMSTYLE  (Ölçülendirme Stili)
    1.TANITIM
     Ölçülendirme stili ve ölçülendirme ayarları Teknik Resim kurallarına göre ve TS 11397 / Nisan 1994 standardı dikkate alınarak ölçülendirme yapılmadan önce yapılmalıdır. Çok sayıda ayar vardır. Yapılan ayarlar genel ayarlardır ve güncel dosyadaki tüm ölçülendirmeyi seçim yapmadan etkiler. Bundan dolayı dikkatli olunmalıdır. Ölçünün biri için tolerans verilecekse onu bağımsız yapmalıdır. Eğer Dimstyle komutundan yapılırsa ekrandaki tüm ölçülere tolerans yerleştirir. Bu da istenmeyen bir durumdur. Çünkü tolerans gerekmeyen ölçüler vardır. Az sayıda gerekli ayarları yapmak yeterlidir. Bunlar ileride anlatılacaktır.
    Dimstyle komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
    ♦ Klavyeden DIMSTYLE, DST, DDIM  veya D harfi yazılır ve Enter
 tuşuna basılır.
       Command: DDIM

    ♦ Dimension Menu ►Dimension Style            (Ölçülendirme  Menüsü  Ölç. Stili)       
    ♦ Dimension Toolbar
 Dimension Style        (Ölçülendirme Araç Çubuğu Ölç. Stili) 
    ♦ Format Menu
 Dimension Style…               (Biçim  Menüsü  Ölçülendirme Stili) 
    Ribbon ►Home tab
Annotation panel ►Dimension Style.
      (Komut Şeridi ►Home sekmesi
 Annotation paneli  Ölçülendirme Stili)

    2.STİL SEÇİMİ
    Diyalog kutularına ulaşmak için:
    1. Yukarıdaki yollardan biriyle komut çalıştırıldığında Dimension Style Manager
(Ölçülendirme Stili Yöneticisi)  isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1).
    2. Önce ölçülendirme stili seçilir. Diyalog kutusunun sol tarafındaki Styles bölümünden bize uygun olan ISO-25 stilini seçelim. Standard stilinde ölçüler yataya paralel olmakta ve ölçüler inch ölçü sisteminde göstermektedir. Annotative stili seçilirse ölçülerin yüksekliği sonradan durum çubuğundaki Annotation Scale   düğmesinden değiştirilebilir.


                    Şekil 1:”Dimensions Style  Manager” diyalog kutusu

    3. Preview (Ön İzleme) bölümünde seçilen stilin görüntüsü yer alır.
    4. Seçilen stilin aktif olması için sağ taraftaki Set Current
(Güncele Ayarla) düğmesine tıklanır.
    5. New
(Yeni) komutuyla, kullanıcı kendine özel yaptığı ölçülendirme ayarlarını isim vererek kaydeder. New (Yeni) komut düğmesine tıklandığında Create New Dimension Style (Yeni Ölçülendirme Stili Oluştur) diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 2). Diyalog kutusunda aşağıdaki düzenlemeler yapılır:


            Şekil 2:Yeni Stil Oluşturma diyalog kutusu

     ♦ New Style Name (Yeni Stil İsmi) kısmına kullanıcı uygun bir isim yazar.
     ♦ Start  With
(İle Başla) kısmında stil ismi seçilir. Biz ISO-25’ i aldık.
     ♦ Use for
(İçin Kullan) kısmından All dimensions (Tüm Ölçülendirmeler) seçilir.
     ♦ Continue
(Devam) düğmesine tıklandığında ana diyalog kutusuna geri dönülür. Belirlediğimiz isim diyalog kutusunun en üst kısmında yer alır (Şekil 3).


                                                        Şekil 3:Oluşturulan stil ismi

     ♦ Default ayarlar değiştirilmek istenildiğinde Modify düğmesine tıklanır ve Modify Dimension Style: ISO-25  isimli diyalog kutusu görüntülenir (Şekil 4). Diyalog kutusundaki sekmelerde ayarlar yapılır. Bu sekmeler ayrı ayrı anlatılacaktır.


         Şekil  4:”Modify Dimensions Style:ISO-25” diyalog kutusu ve Lines sekmesi

 

SPONSORLAR