/
/
/
ÖLÇÜ ÇİZGİLERİ AYARLARI (Lines)
ÖLÇÜ ÇİZGİLERİ AYARLARI (Lines)
   LINES (Çizgiler) SEKMESİ
    1.TANITIM
    Dimstyle komutu çalıştırıldıktan sonra Dimension Style Manager (Ölçülendirme Stili Yöneticisi)  isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Sağ taraftaki Modify düğmesine tıklanır ve Modify Dimension Style: ISO-25  isimli diyalog kutusu ekrana gelir (Şekil 1). Diyalog kutusundaki sekmelerde ayarlar yapılır. Burada Lİnes sekmesi anlatılacaktır. Bu sekmede ölçü çizgileri ve bağlama çizgileri ayarları yapılır. Yapılan ayarların sonuçları sağ taraftaki boşlukta görüntülenir.


                                                                   Şekil 1:Lines sekmesi

      2. DIMENSION LINES (Ölçülendirme Çizgileri)  BÖLÜMÜ
      Dimension Lines bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılır:
      ♦ Color kısmından ölçü çizgileri rengi seçilir.
      ♦ Linetype kısmından çizgi tipi seçilir. Ölçü çizgileri sürekli çizgilerdir.
      ♦ Lineweight kısmından ölçü çizgileri genişliği ayarlanır. Ölçü çizgileri ince çizgilerdir.
      ♦ Extend beyond ticks kısmına ölçü çizgisinin oktan sonraki uzunluk değeri girilir. Değer girme kısmı oblique, architectural, tick, integral, ve none ok çeşitlerinde aktif hale gelir.  
      ♦ Baseline spacing  kısmına paralel ölçülendirmede otomatik kullanılan iki ölçü çizgisi arasındaki ölçü girilir. Ölçülerin çizgilere değmemesi için en az 5 mm alınmalıdır.
      ♦ Suppress  kısmında Dim line 1 veya  Dim Line 2 onay kutuları işaretlenirse  ölçü çizgisinin bir tarafına ok  konulmaz. Her ikisi de işaretlenirse iki tarafa da ok konulmaz.
      
Not: Burada sadece Baseline spacing ayarını yapmak yeterlidir. Ayarların sonucunu tam biliyorsanız yapın. Hiç ayar yapmadan da işlemler yapılmaktadır.

     3. EXTENSION LINES (Ölçü Bağlama Çizgileri)  BÖLÜMÜ
      ♦ Color kısmından ölçü bağlama çizgileri rengi seçilir.
      ♦ Linetype ext line 1 kısmından 1. ölçü bağlama çizgisi tipi seçilir. Bağlama çizgileri sürekli çizgilerdir.
      ♦ Linetype ext line 2 kısmından 2.  ölçü bağlama çizgisi tipi seçilir.
      ♦ Lineweight kısmından ölçü bağlama çizgileri kalınlığı seçilir. Bağlama çizgileri ince çizgilerdir.
      ♦ Extend beyond dim lines kısmına ölçü bağlama çizgisinin ölçü okundan sonraki kısmın uzunluğu girilir. Bu ölçü 1,5 veya  2 mm olmalıdır.
      ♦ Offset from orijin  kısmına ölçü bağlama çizgisinin, resimden  ne kadar uzaktan başlayacağı girilir. Yani ölçü bağlama çizgilerinin resme değip değmeyeceği verilecek ölçüye göre tespit edilir. “0” değeri verilirse ölçü bağlama çizgileri resme bitişik olur.
      ♦ Fixed length extensions lines onay kutusu işaretlenirse  Length
(Uzunluk) kısmına bağlama çizgisinin uzunluğu girilir.
      ♦ Suppress  kısmında Ext Line 1 veya  Ext Line 2 işaretlenirse  ölçü bağlama çizgilerinin biri çizilmez. Her ikisi de işaretlenirse iki tarafta da ölçü bağlama çizgisi çizilmez.
      Yapılan ayarlar sağ üst taraftaki örnek şekil üzerinde görüntülenir. 
      
Not: Burada sadece Offset from orijin  ayarını yapmak yeterlidir. Şekil 2’ de Offset from orijin değeri 5 mm alındı ve ekrandaki tüm ölçüler etkilendi.


                                           Şekil 2:Ölçü bağlama çizgilerinin konumu

 

SPONSORLAR