/
/
/
AÇISAL ÖLÇÜLENDİRME (Angular Dimension)
AÇISAL ÖLÇÜLENDİRME (Angular Dimension)
 Açıları ölçülendirmek için özel bir komut yoktur. Akıllı ölçülendirme komutuyla yapılır. Birbirini kesen objelerle uzantısı birbirini kesen objeler arasındaki açı ölçülendirilir. Açısal ölçülendirme yapmak için aşağıdaki sıra takip edilir.
1. Akıllı ölçülendirme (Smart Dimension)  komut düğmesine tıklanır. 
2. Açı yapan objeler art arda seçilirler (P1, P2). Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir ve sol tuş tekrar tıklanır. Ölçü çizgisi yay şeklindedir. Ölçü yazısının sağ üst köşesine derece işareti yerleştirilir (Şekil 1).
3. Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Daha önceki konularda anlatıldığı gibi burada mevcut ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve  düğmesine tıklanır.


                                         Şekil 1:Açısal ölçülendirme örnekleri

Not: İki obje arasındaki açı ölçüsünü vermeden objelerden biri, ilişkilerden biriyle sabitlenmelidir. Aksi halde istemediğimiz objenin konumu değişebilir.
Not: SplidWorks çizim programında, bir görevi yerine getiren komutlara değişik yerlerden giriş yapılabilmektedir. Kullanıcı kendine kolay gelen yeri tercih edebilir. Konuları anlatırken bu yerlere değinmeye çalışıyoruz. Değinmediğimiz yerler de olabilir. 

SPONSORLAR