/
/
/
YATAY ÖLÇÜLENDİRME (Horizontal Dimension)
YATAY ÖLÇÜLENDİRME (Horizontal Dimension)
1.TANITIM
İki obje arasında veya iki nokta arasında sadece yatay ölçülendirme yapmak için kullanılır. Dikey veya hizalı ölçülendirme yapılamaz.
Yatay ölçülendirme komutuna aşağıdaki yollardan biriyle girilir:
  ♦ Araçlar ►Ölçülendirmeler 
► Yatay  (Tools Dimensions  Horizontal) yolu kullanılır.
  
 Ölçülendirmeler/İlişkiler (Dimensions/Relations) araç çubuğu (Şekil 1) üzerindeki Yatay Ölçülendirme (Horizontal Dimension)    düğmesine tıklanır.


            Şekil 1: “Ölçülendirmeler/İlişkiler” araç çubuğu

   Çizim ekranına sağ tuş tıklanır ve ekrana sağ tuş menüsü gelir (Şekil 2).
  Daha Çok Ölçülendirme
Yatay   (More Dimensions Horizontal) seçilir.


            Şekil 2:Sağ tuş menüsü ve ölçülendirme komutları

2.YATAY ÖLÇÜLENDİRMENİN YAPILMASI
Yatay ölçülendirmeleri yapmak için aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
1. Yatay ölçülendirme  komut düğmesine tıklanır. 
2. Tek bir düz obje yatay ölçülendirilecekse,
  ♦ Obje üzerine tıklanır (P1). Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir ve sol tuş tekrar tıklanır (Şekil  3)


                                  Şekil 3:Yatay ölçülendirmeler

  ♦ Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Burada güncel ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve  düğmesine tıklanır.
3. İki nokta arası yatay ölçülendirilecekse,
   Noktalar (P1, P2) seçilir.
   Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlendikten sonra sol tuş tekrar tıklanır (Şekil 4).  Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Burada güncel ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve  düğmesine  tıklanır.

 
       Şekil  4:Noktalardan ölçülendirme        Şekil 5:Kenarlardan ölçülendirme

4. İki doğru arası yatay ölçülendirilecekse, doğrular (P1, P2) seçilir ve ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir (Şekil  5). Diğer işlemler yukarıda anlatıldığı gibidir.
5. Dairesel objeler ölçülendirilirken daireler art arda seçilir (P1, P2). Dairesel objelerde merkez noktaları otomatik yakalanarak  ölçülendirme yapılır (Şekil  6).


     Şekil  6:Daireler arası ölçü                

 

SPONSORLAR