/
/
/
YAY UZUNLUĞU ÖLÇÜLENDİRME (Arc Length Dimension)
YAY UZUNLUĞU ÖLÇÜLENDİRME (Arc Length Dimension)
Yayın çevre uzunluğunu ölçülendirmek için özel bir komut yoktur. Akıllı ölçülendirmeyle yapılır. Yayın çevre uzunluğunu ölçülendirmek için aşağıdaki işlem sırası uygulanır.
1. Akıllı ölçülendirme  (Smart Dimension)  komut düğmesine tıklanarak çalıştırılır.
2. Önce yay seçilir (P1). Daha sonra yayın uçları sırayla seçilir (P2, P3).
3. Ölçü yazısının yeri sürüklenerek belirlenir ve sol tuş tekrar tıklanır (Şekil 1). Ölçü çizgisi yay şeklindedir. Yazının üstünde yay işareti vardır.
4. Ölçü yazısının yeri tıklandığında Değiştir (Modify) isimli diyalog kutusu ekrana gelir. Daha önce anlatıldığı gibi burada mevcut ölçü görüntülenir. Ölçü değiştirilir ve  düğmesine tıklanır.

 
                  Şekil 1:Yayın çevre uzunluğu            

 

SPONSORLAR